Lillehammer kommune garanterer plass til alle som søker i samordnet hovedopptak (dvs. har søkt plass innen 15. februar), og som er bosatt i Lillehammer kommune, plass i en av de private eller kommunale barnehagene i kommunen fra barnehageårets start som er 1. august. Den kommunale garantien gjelder bare plasser som tildeles fra 1. august. Arbeidet med tildeling av plasser starter i mars og vil være avsluttet innen utgangen av mai måned.