Prosjektet ledes av fylkesmannen i Oppland og faglig ansvarlige er Høgskolen i Hedmark v/SePU.

Formålet med prosjektet er å la barna få komme fram med sin stemme og sin rett til medvirkning på egen barnehagehverdag. Prosjektet skal gi ny kunnskap om barnehagen som lærings- og danningsarena og barns medvirkning i egen hverdag.
Målet med dette utviklingsarbeidet er at forskere i samarbeid med barnehagene skal fremme endringsprosesser, eller forbedre eksisterende praksis.

Fra Lillehammer er det Norbana og Vingar barnehager som deltar i prosjektet som skal gå over ett år. De går et spennende år i møte!