På ski. Foto: Christian Prestegård

Bedriftsidrett

Lillehammer kommune er med i Aktiv bedrift som innebærer tilrettelegging for at ansatte skal kunne drive fysisk aktivitet etter egne behov og forutsetninger. Blant annet har vi en «Bli sterkere» kampanje som inneholder lavterskel treningstilbud.

I tillegg gjennomføres det lagvis trimaksjoner hvor avdelinger kan delta. Dette er en frivillig ordning.