Konsulentfirmaet COWI og firmaet Maskinstyring AS vil stå for befaringen og gjøre målinger i området fra og med mandag 7. september. Arbeidet vil vare i ca. ei uke. Det blir også gjort befaring på enkelte private eiendommer. En del av kartlegginga skal gjøres ved bruk av drone, som effektivt dokumenterer bebyggelse og beplantning.
Spørsmål rundt innmålinger og dronekjøring kan rettes til konsulentgruppa COWI v/Jan Andreassen på 911 47 495 eller Øyvind Hillestad på 911 47 615.
For andre spørsmål, ta kontakt med Lillehammer kommune, tjenesteområde Vann og avløp  v/Elisabeth Børde på 936 06 000.