Søylediagram med to datasett

Befolkningsvekst 1. kvartal

Nye befolkningstall som SSB publiserte 19.5 viser at Lillehammers befolkning økte med 19 personer i løpet av 1. kvartal 2015. Økningen skyldes netto innvandring, både fødselsoverskuddet og netto flytting innenlands er tilnærmet null dette kvartalet.

Også Øyer har en liten vekst i folketallet (+2), mens befolkningen i Gausdal ble redusert med 16 personer. Gjøvik har omtrent samme befolkningsvekst som Lillehammer (+ 17), mens Hamar og Ringsaker har økt innbyggertallet med henholdsvis 84 og 28 personer.