Også Øyer har en liten vekst i folketallet (+2), mens befolkningen i Gausdal ble redusert med 16 personer. Gjøvik har omtrent samme befolkningsvekst som Lillehammer (+ 17), mens Hamar og Ringsaker har økt innbyggertallet med henholdsvis 84 og 28 personer.