Bent Høie. Foto Bjørn Stuedal

Bent Høie til Lillehammer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Lillehammer tirsdag 25. mars. Han vil blant annet besøke Søre Ål bo- og servicesenter.

Besøket på bo- og servicesenteret vil vare en times tid. Helse- og omsorgsministeren kommer blant annet til å få høre om miljøbehandling for personer med demens. I denne behandlingen brukes musikk og sang systematisk og metodisk for å stimulere de delene av hjernen som ikke er skadet av sykdommen.

Bent Høie vil få møte både ansatte og beboere, barnehagebarn som er med i generasjonssang, pårørende og elever fra Lillehammer videregående skole.