Besøket på bo- og servicesenteret vil vare en times tid. Helse- og omsorgsministeren kommer blant annet til å få høre om miljøbehandling for personer med demens. I denne behandlingen brukes musikk og sang systematisk og metodisk for å stimulere de delene av hjernen som ikke er skadet av sykdommen.

Bent Høie vil få møte både ansatte og beboere, barnehagebarn som er med i generasjonssang, pårørende og elever fra Lillehammer videregående skole.