Bjørn Lie har vært i en prosess rundt dette spørsmålet de siste månedene. Lie mener det er reist tvil om at sektoren løser oppgavene på best mulig måte, og han mener kommunen er best tjent med at han nå fratrer som kommunalsjef for sektoren. Lie sier selv at «hans hjerte brenner for dette fagområdet», og det er rådmannens bestemte ønske at Lies kompetanse og mangeårige erfaring fortsatt skal komme sektoren til gode.

- Må skape begestring!
Bjørn Lie understreker at dette er hans eget ønske, og ikke noe andre har presset gjennom.- Jeg er av hele mitt hjerte opptatt av å gjøre Lillehammers tjenester til ikke bare gode, men knallgode, sier Lie. - For å få til det, må det skapes begeistring i hele sektoren. Jeg tror andre er bedre egnet enn meg for å få til dette akkurat nå.

Randi Øverhaug Sagheim, leder for økonomienheten, er konstituert kommunalsjef fra og med 1. mars 2014. Stillingen vil deretter bli lyst ut på vanlig måte.