Illustrasjon

Mindre vann:

Beredskap avsluttet

Vannføringa i Lillehammer kommune er på veg ned, og beredskapen er foreløpig avsluttet. Lillehammer kommune har ført tilsyn med vannføringa etter at Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, varsla mulig jord- og flomskredfare.
Det er fortsatt en del vannføring i bekker i Lillehammer kommune, men www.varsom.no viser at Lillehammer er tilbake på normalt nivå.