Hamar bispedømme omfatter fylkene Hedmark og Oppland. Biskop Solveig Fiske ble ordinert til prest i 1982, og hun ble vigslet til biskop i 2006, etter Rosemarie Köhn som var Den norske kirkes første kvinnelige biskop.

I mars var Solveig Fiske på fire dagers besøk i Lillehammer, og nå i april kommer hun tilbake for fire nye dager. Her er programmet for bispevisitasen:

TIRSDAG 23. APRIL:

08.30: Morgengudstjeneste i Lillehammer kirke

09.00: Lillehammer kirkesenter. Fellesrådsmøte

11.00: Møte med Lillehammer kommune og formannskapet. Inkl. lunsj

14.00: Møte med politiet ved Gudbrandsdal politidistrikt

15.30: Møte i Nordre Ål med Kirkens SOS

16.30. Middag

17.30: Lillehammer kirkesenter. Menighetsrådsmøte

ONSDAG 24. APRIL:

09.00: Morgenbønn i Søre Ål kirke

12.00 - 13.30: Besøk på Åretta ungdomsskole

14.00: Bedriftsbesøk

15.30: Besøk på Maihaugen. Inkl. middag

18.00 - 18.30: Søre Ål kirke. Mini-tensing

18.30: Kirkekroken. Menighetsrådsmøte

20.00: Søre Ål krike. Ung messe

TORSDAG 25. APRIL:

09.00: Morgenbønn i Nordre Ål kirke. 
           Møte med Storberget barnehage

11.00: Besøk på NTG

12.30: HIL
           Lunsj

16.00: Besøk på Skårsetlia

17.10: Nordre Ål kirke. Menighetsrådsmøte

SØNDAG 28. APRIL:

 11.00: Lillehammer kirke. Visitasgudstjeneste. Fra Lillehammer kommune møter ordfører Espen Granberg Johnsen