Hvem kan motta tjenester?

Det gis tilbud på bakgrunn av vurdering av behov for bistand, og i henhold til lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Det er Tildelingsenheten for Helse- og sosialtjenester som er ansvarlig for kartlegging og vedtak.

Hvem jobber i Bo- og oppfølgingstjenesten?

De som jobber i tjenesten har ulik utdanning og bakgrunn slik at tilbudet kan gis som et helhetlig, kunnskapsbasert tilbud med høy kvalitet. 
Vi etterstreber at de som møter oss skal oppleve et tilgjengelig og høyt kvalifisert hjelpeapparat, enten behovet er forebygging, veiledning eller mestring.

 

Hvor henvender du deg?

For å få tilbud hos oss må du henvende deg til Tildelingsenheten. Din behandler, fastlege, pårørende eller andre kan også ta kontakt her. Her vil du i samråd med en saksbehandler komme frem til hva som kan være et godt tilbud til deg. 

Trenger du mer informasjon? Ring oss på telefon: 902 43 733