Bofellesskap

Nyheter og kunngjøringer – Bofellesskap ikon

Blestervegen bofellesskap

Blestervegen bofellesskap

Bofellesskapet ligger i øvre del av byen, like ved Skårsetlia bo- og servicesenter.

2012-01-26
Deal!

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi holder til i Rådhuset, Storgata 51.

Søknadsskjema finnes under skjema på forsiden, eller under "Om saksbehandling"  til venstre i bildet.

2011-06-08