Per i dag har Lillehammer kommune 353 boliger til disposisjon for vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er stort sett to- og treroms borettslagsleiligheter, og denne type boliger passer ikke for alle. Noen kan trenge en bolig som tåler en støyt, og gjerne med litt avstand til nærmeste nabo. Svært mange kommuner har satt opp slike boliger, men av varierende kvalitet. Enkelte kommuner har valgt å sette opp modulhus i stål, som kan være en nødløsning i en kort tidsperiode. I den andre enden av skalaen er Nøtterøy kommune, som i 2011 ble tildelt Statens tiltakspris mot bostedsløshet for sine seks småhus satt opp i tett samarbeid med dem som skulle bo der.

Mangler boliger
Lillehammer kommune har akutt bostedsløse per i dag hvor kommunen ikke kan tilby egnet bolig, og må ty til nødløsninger med overnattinger på hotell eller campingplasser. Derfor skal det i løpet av høsten settes opp fire midlertidige boliger på kommunens eiendom i Hagevegen i Søre Ål. Dette er brakker som vil bli stående til august 2018. Parallellt jobbes det aktivt med å sørge for gode, permanente boliger i kommunen.    

Trebygg?
Oppland er et trefylke, og Lillehammerregionen har et pågående prosjekt med formål om flere bygg i tre. Lillehammer kommune ønsker derfor å utforske mulighetene for å bygge denne type robuste boliger i heltre. Til dette arbeidet er kommunen tildelt 250.000 kroner i kompetansetilskudd fra Husbanken for 2016. - Dette prosjektarbeidet skal starte før jul, opplyser programkontakt og rådgiver i Lillehammer kommune, Mariann Dannevig. - Det er et mål at dette skal bli sterke trebygg av god kvalitet som skal være hyggelige å komme hjem til, utdyper Dannevig.