Av andre kommuner rundt Mjøsa er det bare Hamar som oppgis i statistikken. Hamar hadde i 2014 en oppgang på 6,9 %. Sammenliknet med Lillehammer er det interessant å se at oppgangen i Hamar var kraftig tidlig på året og faktisk endte med en nedgang fra august og ut året, mens Lillehammer hadde en liten vekst også de siste fem månedene.

Ser man tallene over en treårsperiode har veksten i Lillehammer vært på 14,9 %, mot 16,1 % i Hamar og 16,2 % på landsbasis. Det hører med til historien at det, i følge Statistisk sentralbyrå, er bygget 19 % flere kvadratmeter bolig på Lillehammer enn i Hamar siden 2011. Så tilbudet av nye boliger på Lillehammer har vært større enn på Hamar.

Når det gjelder absolutte priser, har Lillehammer fortsatt de høyeste prisene i Mjøs-området.