Bostøtte

Tjenester – Bostøtte ikon

Nyheter og kunngjøringer – Bostøtte ikon

Foto: Terje Løchen

Søknad om startlån og tilskudd

Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning skjer elektronisk. Personer som ikke får lån i ordinær bank kan søke. Målgruppa er barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede eller flyktninger. 

2012-10-14
Deal!

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi holder til i Rådhuset, Storgata 51.

Søknadsskjema finnes under skjema på forsiden, eller under "Om saksbehandling"  til venstre i bildet.

2011-06-08

NAV Lillehammer

NAV ble etablert 1. juli 2006. Gjennom 456 NAV-kontor over hele landet samarbeider stat og kommune om å finne gode løsninger for brukerene. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune.

Hovedmålene til NAV er 

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • et velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brukeren sine forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
2011-05-23