Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bostøtte

Tjenester – Bostøtte ikon

Nyheter og kunngjøringer – Bostøtte ikon

Foto: Terje Løchen

Søknad om startlån og tilskudd

Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning skjer elektronisk. Personer som ikke får lån i ordinær bank kan søke. Målgruppa er barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede eller flyktninger. 

2012-10-14
Deal!

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi holder til i Rådhuset, Storgata 51.

Søknadsskjema finnes under skjema på forsiden, eller under "Om saksbehandling"  til venstre i bildet.

2011-06-08

Dagpenger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsløshet i Norge og EØS-land, samt dagpenger ved permittering.

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering

2011-05-23