Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brøyting

Nyheter og kunngjøringer – Brøyting ikon

høvel 5

Brøyting

Lillehammer kommune er ansvarlig for å brøyte og strø alle kommunale gater, veger og gang- og sykkelveger i Lillehammer.
Park og idrett er ansvarlig for parker, turveger og grøntarealer.
I byen/ sentrum er det i følge Politivedtekt for Lillehammer hver enkelt gårdeier som er ansvarlig for å måke/strø fortau utenfor sin eiendom.
Statens vegvesen er ansvarlig for alle riks- og fylkesveger.
2011-06-27
Fjernvarme

Graving av fjernvarmenett i sentrum.

Eidsiva Bioenergi starter opp 3/8-11 med graving av fjernvarmenett i sentrum.  Gravearbeidet vil fåregå i tidsrommet 07:00 til 24:00. For å lette trafikkflyt vil mye av gravearbeidet skje etter kl. 17:00.

Det blir redusert parkering langs Kirkegata i anleggsperioden.

Les mer -->

 

2011-08-02

Veg og trafikk

Hovedmeny

2011-06-08