Hjemmetjenesten hadde i dette tilfellet ikke ansvar for administrering av medisiner hos pasienten, men Fylkesmannen understreker at kommunens helsepersonell uansett burde ha reagert på en situasjon med mulig forgiftning. Fylkesmannen ber ellers å bli orientert om hvordan kommunen vil sørge for å forhindre at dette skal skje igjen. 

Tar lærdom
Ragnhild Bakken er konstituert sektorsjef for Helse og omsorg i kommunen, og sier at hendelsen er svært beklagelig. - Vi har nedfelt gode rutiner for hvordan vi håndterer hjemmeboende pasienter, men vi ser at vi må ta ytterligere tak i hvordan rutinene utøves, understreker Bakken.  

Lillehammer kommune tar konklusjonen til etterretning og vil svare Fylkesmannen innen 15. april.