Illustrasjonsbilde til brukerbanken psykisk helse og rus

Brukerbank Psykisk helse og rus

Har du lyst til å være med og påvirke tjenesteutviklingen innen Psykisk helse og rus i Lillehammer kommune?

Ta kontakt, så får du vite mer!

Brukerkonsulent i Lillehammer:

Oline Dalen
Telefon: 909 3 6459
E-post: brukerbank@lillehammer.kommune.no