Mandat for Brukerforum:

  • Brukerforum skal sikre at kommunenes satsingsområder og prioriteringer blir drøftet med brukerorganisasjonene.

  • Brukerforum skal sikre at synspunkter fra organisasjonene blir tatt med i kommunenes tjenesteutvikling.

  • Brukerforum skal være et sted for gjensidig informasjon og drøfting av aktuelle problemstillinger.

  • Brukerforum kan diskutere regelverk og rutiner som berører tjenestetilbudet.

  • Brukerforum avholdes 2 ganger pr år – en vår og en høst.

Ønsker din organisasjon å møte med en representant, elle rmer informasjon om Brukerforum?

Kontaktinformasjon: 

Leder for tjenesteområdet:  Anne Karin Lien   Tlf: 926 35 464    

Konsulent i brukermedvirkning: Oline Dalen   Tlf:  909 36 459

Tjenesteområdet har ansvar for innkalling, dagsorden og referat. Om organisasjonene har innspill til temaer og forslag til aktuelle saker kan dette meldes inn til  For å være sikker på at dette blir tatt opp på neste Brukerforum må sakene være meldt inn senest 6 uker før.

Følg oss gjerne på Facebook.