Hva er kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring?

Kompetansebanken er en tjeneste med fokus på livsmestring. for å kunne samle, å dra nytte av den kompetansen som finnes hos de som benytter seg av våre tjenester. Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring er bygd opp etter flere ledd, slik at man kan være med å bidra med sine erfaringer på flere måter. Kompetansebanken har åpne møter ca 1 gang i måneden, med ulike tema.

Hva er bakgrunnen for Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring?

I 2014 var psykisk helse og rusomsorg deltakere i et interkommunalt KS-prosjekt med vekt på gode pasientforløp der samhandling mellom tjenestene og brukere fungerer optimalt. Visjonen var å snu tenkningen fra "hva er i veien med deg?" til "hva er viktig for deg?"  Via dette læringsnettverket ble det gjennomført en interkommunal "bruker spør bruker" undersøkelse. Med bakgrunn i informasjonen som ble innhentet her og øvrige erfaringer ble Kompetansebank for psykisk helse- og ruserfaring en realitet. På denne måten vil psykisk helse og rusarbeid kunne videreutvikle tjenester og tilbud som har aktiv brukermedvirkning fra start til slutt både på individ- og systemnivå.

Hvem kan bidra i Kompetansebanken?

Alle! Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring har samarbeid med brukere, pårørende, brukerorganisasjoner m.flere Kompetansebanken har ulike tilbud og utvikler tilbud med vekt på livsmestring som er utarbeidet i et nært samarbeid med de aktive i Kompetansebanken. Alle som ønsker å bidra får tilbud om et 4 timers skoleringskurs i brukermedvirkning. Dette er gratis.

Oversikt over kurs og møter

8. februar Åpent møte med Rustjenesten, Havang og Blå Kors Kompasset.