Om brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient, bruker og pårørende. Brukermedvirkning har egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. For å sikre brukermedvirkning innen psykisk helse og rusarbeid har vi utviklet metoden Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring hvor vi ønsker ditt bidrag.

Ditt behov, ønsker og vurderinger skal legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud. Vi skal gi faglig baserte råd og nødvendig informasjon om våre tilbud, slik at du er kjent med eventuelle konsekvenser av valgene dine. Les mer om brukermedvirkning på Helse Norge. 

Få tilsendt informasjon om kompetansebank

Vil du ha epost om aktiviteter og kurs i regi av kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring? Da kan du legge igjen navn, kommune og 

e-postadressen din her. 

E-postadressen vil ikke bli brukt i andre sammenhenger, og du kan når som helst melde deg av om du ikke ønsker informasjon tilsendt på e-post.