Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av tjenester av praktisk og personlig bistand både i og utenfor hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistanse gjelder ikke for tjenester som krever medisinsk faglig kompetanse. Bruker selv er arbeidsleder eller har assistert arbeidsledelse.

Tildeling av brukerstyrt personlig assistanse tildeles etter en individuell vurdering av behov og om bruker selv kan være arbeidsleder eller ha andre som påtar seg arbeidslederansvaret.

Oppdrag som gjelder praktisk bistand betales med en egenandel. Betalingssatsen er gradert ut fra hustandens samlede inntekt.

Formålet med brukerstyrt assistanse er å bidra til at bruker får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemming.