Brukerundersøkelse

Vi har brukerundersøkelser med jevne mellomrom for å sjekke ut om vi har områder hvor kursen bør endres.
Vi er glad for den positive responsen vi har fått, og legger ved vårt resultat fra våren 2016.
Klikk på overskriften for link.

 

2016-12-19