spørreundersøkelse

Brukerundersøkelser

Lillehammer kommune har som mål å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser for en rekke av de tjenestene som kommunen yter. Brukerundersøkelsene er et ledd i kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid.

Den første brukerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2003 og omfattet de kommunale barnehagene. Senere har flere tjenester blitt undersøkt, og fulgt opp regelmessig. Hovedrapportene fra alle undersøkelsene er tilgjengelig i menyen til høyre, nye rapporter legges ut etter hvert som de blir ferdige.

Fra 2011 gjennomføres undersøkelsene i verktøyet "bedrekommune.no". Brukere som har mottatt invitasjon (=passord) til en undersøkelse kan logge seg inn her. For generell informasjon om verktøyet se bedrekommune.no.

Skolene gjennomfører sine egne undersøkelser, se skoleporten.