Eventuelle innspill sendes på epost til postmottak@lillehammer.kommune.no eller Postboks 986, 2626 Lillehammer. Budsjettdokumentet finnes under "se også" i menyen til høyre.