Lysgårdsbakkene

Budsjett 2013 til offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok tirsdag 27. november å legge rådmannens budsjettgrunnlag 2013 til offentlig ettersyn. Budsjettet skal sluttbehandles i kommunestyret torsdag 13. desember.
Eventuelle innspill sendes på epost til postmottak@lillehammer.kommune.no eller Postboks 986, 2626 Lillehammer. Budsjettdokumentet finnes under "se også" i menyen til høyre.