Leikeplass

Budsjett 2014

Kommunestyret i Lillehammer kommune vedtok budsjett for 2014 den 12. desember-13.

Du finner budsjettet under "Se også" på denne siden.