Foto: Terje Løchen

Budsjett 2016

Lillehammer kommunes styringsdokument for 2016-2019 er ferdigstilt.

Til høyre på siden finner du Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 og Årsbudsjett for 2016.