Illustrasjon

Kommunen i 2016:

Budsjett, økonomi og handling

Budsjett 2016 og Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 er lagt ut til alminnelig ettersyn. 

Frist for høringsuttalelser er 1. desember 2015.