Rådmannsstillingen ble lyst ut i sommer med søknadsfrist 10. september. Ved søknadsfristens utløp var det 9 søkere, derav 8 menn og en kvinne. Rekrutteringsutvalget vedtok deretter å motta søknader også etter søknadsfristen. Etter dette kom det inn ytterligere tre søknader med anmodning om unntatt offfentlighet, hvorav 2 av disse valgte å trekke søknadene sine. Samlet antall søkere til stillingen som rådmann i Lillehammer kommune er dermed 10, hvorav 9 menn og 1 kvinne.

Forslaget til innstilling avgjøres i kommunestyremøtet torsdag 29. oktober.