Tord Buer Olsen

Forslag til innstilling:

Buer Olsen ny rådmann

Tord Buer Olsen foreslås innstilt til stillingen som rådmann i Lillehammer kommune. Han har siden 15. august 2015 vært konstituert i samme stilling.

 

Rådmannsstillingen ble lyst ut i sommer med søknadsfrist 10. september. Ved søknadsfristens utløp var det 9 søkere, derav 8 menn og en kvinne. Rekrutteringsutvalget vedtok deretter å motta søknader også etter søknadsfristen. Etter dette kom det inn ytterligere tre søknader med anmodning om unntatt offfentlighet, hvorav 2 av disse valgte å trekke søknadene sine. Samlet antall søkere til stillingen som rådmann i Lillehammer kommune er dermed 10, hvorav 9 menn og 1 kvinne.

Forslaget til innstilling avgjøres i kommunestyremøtet torsdag 29. oktober.