Status

Det settes i gang et prosjekt med å se på muligheten for å bygge om deler av Buvollen skole slik at barnehagen kan flyttes dit.
Dagens lokaler for barnehagen er gamle og uhensiktsmessige og vil etter ombygging få bedre lokaliteter til sin drift.

 

Juli 2017

Prosjektleder Ingar Afseth