Velkommen til Buvollen skole
Buvollen skole er en fådelt skole som ligger i flotte omgivelser i Rudsbygd.
Skolen har 44, aktive, flotte elever fordelt på 1.-7.trinn. Vi har et aktivt elevmiljø med ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Elevrådet har ansvaret for flere av aktivitetene, bl.a. aksjonsjogg på høsten, Buvollen talenter og fotballturnering.
Skolen har flotte uteområder og innbyr til ulike aktiviteter.
Buvollen barnehage ligger tett inntil skolens bygning og vi samarbeider tett med dem.

Skolen nedlegges juni 2018, og elevene starter da på Jørstadmoen skole.

Kontakt oss

Rektor, Irene Ekrum Kristoffersen. Tlf. 95 72 98 83.

Telefon
Skolens sentralbord: 61 26 73 00
Arbeidsrom 1.-3 kl.: 61 26 73 02
Arbeidsrom 4.-7.trinn: 61 26 73 05

Undervisningstider:
Mandag   08.30-13.30/13.45
Tirsdag    08.30-13.30/13.45
Onsdag   08.30-13.45/14.15
Torsdag   08.30-13.30/13.45
Fredag     08.30-13.45/13.45
1.-4.trinn slutter likt kl. 13.30 hver dag utenom onsdag da de slutter kl. 13.45
5.-7.trinn slutter likt kl. 13.45 hver dag utenom onsdag da de slutter kl. 14.15

Åpningstider SFO er kl. 07.00-16.30.

Kontaktlærere

Skoleåret 2017 - 2018. 

1., 2. og 3.trinn
Kontaktlærer: Nina Meland Flesjø
Antall elever: 5+1+6 elever
Faglærer: Teresa Kvåle og Ane Solstuen
Foreldrekontakter:  Hedvig Bleken.

4.trinn
Kontaktlærer: Joakim Reinvik Fagertun
Antall elever: 10
Faglærer: Siv Hege Skansen Lien og Ane Solstuen
Foreldrekontakter: Linda Loe Nygård, vara: Hans Petter Bjørge

5.trinn
Kontaktlærer:  Siv Hege Skansen Lien
Antall elever: 10
Faglærer: Joakim Reinvik Fagertun, Ane Solstuen
Foreldrekontakter : Anita Flugstad, vara: Melani Nilsen

6. og 7. trinn
Kontaktlærer: Pernille Løkting
Antall elever: 7 + 5 elever
Faglærer: Ane Sollstuen, Hans-PetterKristoffersen og Joakim Reinvik Fagertun.
Foreldrekontakter 6trinn:  Kristin Solberg, vara: Hege Storåen
Foreldrekontakter 7.trinn: Anja Lena Nygård, vara: Iver Prestrud

Buvollen skole er det 23 jenter og 21 gutter. Totalt 44 elever.

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter:

1.,2. og 3.trinn: Hedvig Bleken.
4.trinn:  Linda Loe Nygård, vara: Hans Petter Bjørge
5.trinn: Anita Flugstad, vara: Melani Nilsen
6. trinn:  Kristin Solberg, vara: Hege Storåen
7.trinn: Anja Lena Nygård, vara: Iver Prestrud

FAU:

Leder: Monika Holje, tlf. 90 65 75 99, monika@holje.net

 

 

Mobilskole

Buvollen har ikke Mobilskole.

Om skolen

Skolen ligger idyllisk plassert midt i Rudsbygd, med flott uteanlegg og god tilgang til skog, bekk, elv og jorder.

 KVO 007_utsnitt.jpg
Buvollen er en firedelt skole med 44 elever, 23 jenter og 21 gutter.      
Personalet består av sekretær, 2 skole/SFO-assistenter , rektor og 7 lærere.
11 ansatte i hel- og/eller deltidsstillinger.
I tillegg har skolen 1 renholder og en vaktmester som er tilknyttet Byggservice.

LOGO_1.jpg

Logo U.dir nullmobbing