Ved spesielle forhold vil leder av byggesak, Kjell Arve Bråtesveen, være tilgjengelig på telefon 951 27 480.