Ved spesielle forhold vil leder av byggesak Kjell Arve Bråtesveen være tilgjengelig på telefon 951 27 480.