Byplansjef Inger Stubsjøen mener folkehelse henger sammen med byhelse.(Foto: Per Kollstad)

Byplansjefen med plan for byen

Byplansjefen i Lillehammer har en visjon for hvordan Lillehammer skal videreutvikle seg som attraktiv by de neste ti-årene. Nå skal visjonen bli plan gjennom samarbeidet mellom det offentlige og det private i arbeidet med areal og transport.
 

Fem dager i uka reiser Inger Stubsjøen (56) fra Stange til Lillehammer med tog. Så spaserer hun Jernbanegata opp til Storgata og er klar for dagens gjøremål. Stubsjøen har bred erfaring fra en rekke jobber i flere kommuner, Hedmark fylkeskommune og i Statens Vegvesen. I bunn er hun naturforvalter fra Ås, med lederutdanning fra Handelshøyskolen. Hedmarkingen med røtter i Østerdalen, reiser kollektivt så sant det er mulig. Hun kan ikke tenke seg en bedre start og slutt på arbeidsdagen enn togturen langs Mjøsa.

Bilby
Samtidig har hun selv vært avhengig av bil for å få hverdagen til å henge sammen da hun var plansjef i Tynset kommune og bodde på slektsgården. Hun mener Lillehammer har vokst fram som en bilby de siste 20-30 årene i likhet med mange andre sammenlignbare byer i Norge og Europa.
- Det er viktig med gode kommunikasjonslinjer for veg og bane til og fra Lillehammer. Mange vil også ha god bruk for bilen, særlig i grendene, i overskuelige framtid. Likevel tror jeg på en utvikling hvor vi gjør oss mindre avhengige av bilen også på Lillehammer, sier Stubsjøen.

Byhelse
God planlegging av hvor folk på Lillehammer skal jobbe og bo i framtiden er resepten byplandoktoren vil skrive ut mot enda flere biler i byens gater.
- Vi må bli flinkere til å tenke helhet når vi skal lokalisere nye arbeidsplasser og boligområder. Nærhetsprinsippet er viktig med barnehage, skole, handel og service. Slik kan bilen i større grad stå, mens byens befolkning i større grad kan sykle, gå eller reise kollektivt. Folkehelse og byhelse henger sammen. Det fine er at det som er bra for folk også er bra for byen, sier Stubsjøen.

Fortetting
Sammen med Statens vegvesen setter kommunen nå i gang et arbeid med å kartlegge fortettingspotensialet i sentrum. Sånt kan det bli livlige diskusjoner av. Stubsjøen er forberedt på diskusjon7
- Uten diskusjon er det vanskeligere å finne de gode løsningene. Jeg tror det er viktig at byen vokser innenfra. Samtidig skal vi lage gode forbindelseslinjer opp mot fjellet og ned mot Mjøsa, sier Stubsjøen.
Hun er ivrig etter å bidra i arbeidet med felles planlegging av areal- og transportløsninger (ATP) for Lillehammer. Lillehammer skal vedta ny arealplan i 2017. En gjennomarbeidet ATP-avtale mellom Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, kommunen og private aktører i 2015 vil legge rammer for framtidige arealplaner i Lillehammer.

Møteplasser
Stubsjøen mener Lillehammer har et godt utgangspunkt for å vokse inn i framtiden. Framtidsretta politikere og ansette i kommunen har sørget for å bevare det genuine i Storgata.
- Vi må være opptatt av å skape møteplasser for folk på Lillehammer. Generasjonene som kommer etter oss vil ikke være så bilfokuserte som vår generasjon, sier firebarnsmoren. Kun et av barna på 19, 22, 29 og 30 år har egen bil. Han bor på Tynset, sier Stubsjøen.