Utviklingsprogram for byregioner, Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Det er 33 byregioner som er med i KMDs nye satsing, deriblant Lillehammerregionen, som i dette prosjektet favner kommunene Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron og Ringebu."Lillehammer er byregionbyen for Gudbrandsdalen. Regionen har mye kunnskap, men aktørene må i større grad dele og utfordre hverandre", heter det i prosjektbeskrivelsen fra Lillehammer. På den måten vil vi skape en moderne og utviklingsorientert region som er beredt til å møte framtidas muligheter og utfordringer.

Hensikten med dette forsknings- og utviklingsprosjektet er å få på plass en solid og anvendbar kunnskapsbase om Lillehammer by sin betydning for sitt omland, og omlandets betydning for byen. Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer er med som forskningspartnere i prosjektet.

Dette skal forskningspartnerne hjelpe Lillehammerregionen med:

  • Analyse av befolkning og arbeidsmarked
  • Analyse av Lillehammers interaksjon med omlandet
  • Analyse av institusjonell samhandling og innovasjon 
     

Analysene skal se Lillehammers rolle ut fra flere geografiske nivåer:

  • Lillehammers rolle i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal)
  • Lillehammers rolle i resten av Gudbrandsdalen
  • Lillehammers rolle i Mjøsregionen
  • Lillehammers rolle i forhold til Oslo/Akershus