Status

Etter prosjektet med å bygge om kunstmuseet og kinoen gjenstår det ferdigstillelse av byrommet på baksiden av bygget.
Det området som ligger på kommunens grunn vil bli ferdigstilt i løpet av ettersommeren og høsten. 
Her ønsker også eier av Wieses gate 3 å være med slik at området som over en lengre periode har fremstått som en byggeplass vil fremstå som ferdigstilt.

 

Juli 2017

Prosjektleder Ingar Afseth