Byutvikling Lillehammer

På disse sidene finner du aktuell informasjon om noe av det utviklingsarbeidet som kommunen er involvert i gjennom store prosjekter og planprosesser.

Med begrepet Byutvikling mener vi utvikling som angår hele bykommunen.  Dette er prosjekter som har betydning for samfunnsutvikling i bred forstand:, sosiale og miljømessige forhold, næringsliv, kulturliv og oppvekstvilkår, areal- og transportpolitikk osv.

Planer og prosjekter vil du også finne andre steder på kommunens nettsider:  Under menyvalg Selvbetjening, planer fra A til Å, og menyvalg Adminstrasjon.