Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon

Fortettingsstudie Skysstasjonen - Lurhaugen

Fortettingsstudiet har som målsetting å undersøke hvordan en høy fortetting rundt Skysstasjonen og Lurhaugen kan gjennomføres med mål om å forsterke området som knutepunkt for byutviklingen.
Forside parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Lillehammer kommune har engasjert Areal+ til å lage et faglig grunnlag for kommunen til å utforme parkeringsbestemmelser og parkeringssoner i Lillehammer.
Forside Nærings- og handelsanalyse

Handels- og næringsanalyse

Nærings- og handelsanalysen er utarbeidet av Vista Analyse As og Rambøll Lillehammer på bestilling av Lillehammer kommune. Hovedproblemstilling i analysen er knyttet til lokalisering av handel og næringsvirksomhet, med mål om en god tilrettelegging for næringsutvikling og bærekraftig arealbruk. Analysen påpeker utfordringer og muligheter for handel og næringsutviklingen i kommunen, samt kommer med anbefalinger for framtidige plangrep for arealdisponering og styringsverktøy til bruk i kommuneplanene.
Byromsanalyse

Byromsanalyse

Lillehammer kommune har engasjert Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) til å lage en byromsanalyse for Lillehammer. Analysen skal gi svar på hvordan byrommene kan planlegges for å bli mer funksjonelle og attraktive, for å kunne skape mer byliv.
Kulturmiljøanalyse

Kulturmiljøanalyse

Lillehammer kommune har engasjert NIKU til å gjøre en kulturmiljøanalyse for byen. Analysen skal gi føringer for planrevisjonene og danne det kulturhistoriske kunnskapsgrunnlaget for forvaltning, vern og bruk av kommunens kulturminneressurser. Analysen er under utarbeidelse.