Dagplass i institusjon

Hva omfatter tjenesten ? 

Dagopphold i dagsenteravdelingen ved Lillehammer helsehus en eller flere hverdager pr. uke. Dagoppholdet inkluderer 2 måltider, sosiale aktiviteter, muligheter for å hvile i eget hvilerom og bistand til personlig hygiene, sårskift e.l. etter behov.

Tjenesten innebærer også transport tur/retur eget hjem i minibuss med ledsager.

Hvem kan få tjenesten ? 
Hjemmeboende, fortrinnsvis eldre som av helsemessige grunner ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen. 

Hvordan få tjenesten ? 
Henvendelse om tjenesten rettes til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester.  

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med  Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester på tlf. 61 05 05 48 eller Servicetorget på tlf. 61 05 05 00. Se også linker til kontakter og service-erklæring til høyre i dette bildet.

Pris: 
Dagsenter koster kr. 80,- kr. pr dag

Det sendes samlet regning 1 gang pr. måned, etterskuddsvis.