Kjøttfe på utmarksbeite

Fagtur om utmarksbeitebruk med sosialt innslag

Dagstur til Østerdalen 17. juli

Hovedtema på turen er utmarksbeiting for storfe og sau. Det er mange utfordringer på dette området. I Østerdalen får vi innblikk i hvordan de har løst dette der. Her er kunnskap å ta med hjem!

Se vedlagt invitasjon for program og mer informasjon om turen.

Påmelding innen 27. juni.