omsorg

Tirsdag 10. februar Kl. 19 / Gratis inngang

Debatt: velferdsstatens dilemma

Er velferdsordningene for gode, og bør de reduseres? Litteraturhus Lillehammer inviterer til debatt.

Debatten ledes av professor i sosialpolitikk Rolf Rønning. Panelet består av profilerte stemmer fra disse politiske partiene som belyser ulike sider av tematikken:

Even Aleksander Hagen (Ap)
Karin Andersen(Sv)
Paul Joakim Sandøy (H)
Sveinung Rotevatn (V)

Debatten foregår på Litteraturhus Lillehammer, i Lillehammer bibliotek. Velkommen!

http://litteraturhuslillehammer.no/