Meierigården logo

Når demenssykdom rammer vil det være behov for et mangfold av tilbud og tjenester.

Tildelingsenheten har hovedansvaret for samordning til hver enkelt, tlf. 610 50 500 (8:00 - 15:30).
Demenskoordinator: Bente Storsveen, tlf. 951 62 618.
Hukommelsesteam: Monica Holten Andersen: tlf. 468 07 196.
Serviceenheten for helse- og omsorg (sentralbordfunksjon): Telefon 612 48 600 (07:30 - 16:00).

I Meierigården er Lillehammer kommune i ferd med å utvikle et åpent møte-, være- og lærested for alle som direkte eller indirekte berøres av demenssykdom, og for alle som er interessert i å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Husk at det som er bra for en person med demens, er bra for oss alle! I Lillehammer er det i dag ca. 500 personer i ulike faser av demenssykdom. Kommunens miljøbehandlingsteam har det daglige ansvaret for tilbudet, og har også sin base i lokalene.

Meierigården er åpen hver ukedag og her vil du alltid kunne finne et utvalg av dagens aviser og en kaffekopp. I ett av rommene er det daglig mulig å bli med på aktiviteter uten forutgående påmelding (se program nedenfor), eller du kan finne en stille krok for en rolig stund alene eller sammen med andre.

Det vil alltid være mulig å få snakket med noen som har erfaringer med og kunnskap om demenssykdommene. Har du demenssykdom selv eller står nær en demenssyk, kan vi tilby råd og veiledning individuelt eller i grupper. Sammen kan vi utforske muligheter, tilbud og tjenester. Vi kan også låne ut et lite utvalg av teknologiske hjelpemidler som en mulig hjelp i hverdagen.

Miljøbehandlingsteamet: Tlf. 948 60 053 (døgnåpen tjenestetelefon)

Leder: Ruth Elisabeth Engøy, tlf. 416 99 449
Rådgiver: Harald Sveum, tlf. 909 18 870

Miljøkoordinatorer:

Karin Aaen
Christel Haugerud
Lene Brendløkken
Anne Kine Rønning
Hilde Ågot Valleraune
Jakob Lund Paulsen
Sverre Fagerberg

I samarbeid med lag og foreninger er det utarbeidet oversikt over aktivitetstilbud for seniorer i Lillehammer. Oversikten ligger på kommunens hjemmesider, men kan også sendes deg i posten.
Kontaktperson: Kristine Holen Klæboe, tlf. 468 07 384.

Se også mer om kommunens nye tilbud om forebyggende hjemmebesøk her: 
http://www.lillehammer.kommune.no/forebyggende-hjemmebesoek.445064.no.html

Kommunen samarbeider med Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening om videreutvikling av tilbud og tiltak innen demensomsorgen. Eksempler er tilrettelegging for og gjennomføring av pårørendeskole, utdanning av aktivitetsvenner, gjennomføring av kampanjen «Demensvennlig samfunn», gjennomføring av ulike typer samtalegrupper og tilbud om kontakt med «likeperson» (dvs. person som har egen erfaring som pårørende).
Leder Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening: Aril Bjørkøy, tlf. 906 79 479

Lillehammer kommunes Seniorråd er et lovpålagt brukerutvalg som skal medvirke i beslutningsprosesser som kan påvirke levekår for eller velferdstilbudet til kommunens seniorer.
Innspill til Seniorrådet kan gjøres ved å kontakte rådets leder: Arne Norborg tlf. 905 18 069. 

I MEIERIGÅRDEN MØTES VI ALLE!

Vinterbilde Meierigården

Faste gruppetilbud i Meierigården pr. desember 2017:

Porgram Meierigården des 2107