Det var i august i fjor at kommunestyret vedtok å delta i kampanjen "Demensvennlig samfunn", som Nasjonalforeningen for folkehelsen har utviklet. Siden da har en rekke virksomheter med ca. 300 enkeltpersoner i Lillehammer samfunnet gjennomgått kurset om hva demenssykdom er. Miljøbehandlingsteamet i sektor for Helse og omsorg holder kursene, og de som var til stede for å motta sertifiseringsbevis av ordføreren i går var representanter fra:

Nokas vektertjeneste
Belsvik A/S
06565 Drosjene
Lillehammer Sentrum Drift

Fra kommunen:
Lillehammer bibliotek
Servicetorget 
Byggservice (vaktmestrene) 

I tillegg har også Touch frisører,  Bagorama, Sparebanken Hedmarkavd. Lillehammer og kommunens Park og idrett gjennomført kurset.

Ordfører Espen Granberg Johnsen takket for innsatsen på vegne av kommunestyret og sa i sin tale at det settes stor pris på samfunnsengasjementet og viljen til å bidra ved å rydde plass til denne type kurs.