Sykehusbarnehagen, Holmejordet, Skårsetlia, Jørstadmoen, Vingrom, Hagehaugen, Saksheim, Øversveen og Norbana barnehager ble behørig takket av ordfører Espen Granberg Johnsen. Ungene synger en gang i måneden for eldre på insititusjoner i kommunen og ordføreren var imponert over innsatsen for et demensvennlig samfunn. -Sangen deres blir som medisin for beboerne, mente ordføreren og det visste ungene godt. De har nemlig fått opplæring i demens, og tar oppgaven sin som generasjonssangere alvorlig. -Har du lyst til å komme og bli med og synge en gang, var det en som lurte på. -Det blir jeg gjerne med på, svarte ordføreren, tusen takk for invitasjonen!

Barn i front.jpg

Ringdans.jpg