Foreløpig har tilbudene vært knyttet til bo- og servicesentrene og sykehjemmet, men vi ønsker å utvide og nå ut til flere eldre i tiden fremover. Spaserstokkens tilbud annonserers undet Det Skjer i GD, i kommunens kulturkalender på internett og med plakater på bo- og servicesentrene og Lillehammer helsehus. Den kulturelle spaserstokken støttes av Kultur- og kirkedepartementet.

Fast tilbud i Spaserstokken er ukentlige sangstunder på alle bo- og servicesentrene og Lillehammer helsehus, ledet av dirigent Sjur Magnus. I tillegg er det ukentlige øvelser med Lillehammer og Øyer seniorteater. Seniorteateret har øvelser i Øyer. Hver måned kan du oppleve et kulturarrangement på servicesentrene og helsehuset.

Hvert år i begynnelsen av juni arrangeres Lillehammer Rullatorfestival. Festivalen er tilrettelagt slik at alle som har lyst, med eller uten rullator, rullestol eller spaserstokk, kan delta og være aktive sammen med andre eldre. Dagen fylles av aktiviteter, sang, musikk og mye humor og avsluttes med en festforestilling.