Aktiviteter uke 17

 

Oversikt ukeplan Aktiv omsorg Lillehammer 2017 6 plasser lik Uke 36 Mandag 04.september Tirsdag 05.september Onsdag 06.september Torsdag 07.september Fredag 08.september Lørdag 09.september Søndag 10.september Lillehammer Helsehus Kl.12:00 Allsang v/Sjur Magnus i kultur salen Kl.18:00-21:00 Lillehammer symfoniorkester har åpen øvelse i kultur salen Åpen kafé 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Tur til Nordre Ål Menighet Avreise kl:10.30 Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 kl.12:00 Sittedans i kultur salen Kl.09:00-15:00 Diakon på huset Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Frokost verter: F2 øst Anne Lise Kl.11:00 Gruppe for taletrengte karer Kl.12:00 Bingo i kultur salen Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Kl.11:30 Filmfremvisning i kultur salen Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Bruk sansehagen og sanse-gata Bruk sanse- hagen og sanse-gata Gartnerhagen bo og service senter Kl. 11:00-13:00 Arbeidsstue Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00-11:45 Trim Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00 Bingo Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.16:30 Filmframvisning v/Per Sørensen Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00 Allsang med Sjur Magnus Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.12:00-13:00 Ambassadører fra kreftforeningen Horsters Minde Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl. 11:00 Salg av klær Seniorklær Oppland Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.11:00 Filmfremvisning v/Per Sørensen Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl. 09:30 Frokost og Avislesing Kl. 10:00 Snekkerbod Kl.11:00 Høytlesing v/Magda Risberg Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.11:00 Røde Kors besøkstjeneste Kl.12:00 Bingo Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.12:00 Allsang med Sjur Magnus Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Oversikt ukeplan Aktiv omsorg Lillehammer 2017 6 plasser lik Uke 36 Mandag 04.september Tirsdag 05.september Onsdag 06.september Torsdag 07.september Fredag 08.september Lørdag 09.september Søndag 10.september Lillehammer Helsehus Kl.12:00 Allsang v/Sjur Magnus i kultur salen Kl.18:00-21:00 Lillehammer symfoniorkester har åpen øvelse i kultur salen Åpen kafé 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Tur til Nordre Ål Menighet Avreise kl:10.30 Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 kl.12:00 Sittedans i kultur salen Kl.09:00-15:00 Diakon på huset Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Frokost verter: F2 øst Anne Lise Kl.11:00 Gruppe for taletrengte karer Kl.12:00 Bingo i kultur salen Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Kl.11:30 Filmfremvisning i kultur salen Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Bruk sansehagen og sanse-gata Bruk sanse- hagen og sanse-gata Gartnerhagen bo og service senter Kl. 11:00-13:00 Arbeidsstue Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00-11:45 Trim Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00 Bingo Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.16:30 Filmframvisning v/Per Sørensen Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00 Allsang med Sjur Magnus Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.12:00-13:00 Ambassadører fra kreftforeningen Horsters Minde Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl. 11:00 Salg av klær Seniorklær Oppland Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.11:00 Filmfremvisning v/Per Sørensen Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl. 09:30 Frokost og Avislesing Kl. 10:00 Snekkerbod Kl.11:00 Høytlesing v/Magda Risberg Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.11:00 Røde Kors besøkstjeneste Kl.12:00 Bingo Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.12:00 Allsang med Sjur Magnus Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Oversikt ukeplan Aktiv omsorg Lillehammer 2017 6 plasser lik Uke 36 Mandag 04.september Tirsdag 05.september Onsdag 06.september Torsdag 07.september Fredag 08.september Lørdag 09.september Søndag 10.september Lillehammer Helsehus Kl.12:00 Allsang v/Sjur Magnus i kultur salen Kl.18:00-21:00 Lillehammer symfoniorkester har åpen øvelse i kultur salen Åpen kafé 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Tur til Nordre Ål Menighet Avreise kl:10.30 Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 kl.12:00 Sittedans i kultur salen Kl.09:00-15:00 Diakon på huset Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Frokost verter: F2 øst Anne Lise Kl.11:00 Gruppe for taletrengte karer Kl.12:00 Bingo i kultur salen Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Kl.11:30 Filmfremvisning i kultur salen Åpen kafe´ 10:00-14:30 middagsservering 13:00-14:00 Bruk sansehagen og sanse-gata Bruk sanse- hagen og sanse-gata Gartnerhagen bo og service senter Kl. 11:00-13:00 Arbeidsstue Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00-11:45 Trim Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00 Bingo Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.16:30 Filmframvisning v/Per Sørensen Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.11:00 Allsang med Sjur Magnus Åpen kafé Kl.09:00-14:30 Kl.12:00-13:00 Ambassadører fra kreftforeningen Horsters Minde Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl. 11:00 Salg av klær Seniorklær Oppland Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.11:00 Filmfremvisning v/Per Sørensen Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl. 09:30 Frokost og Avislesing Kl. 10:00 Snekkerbod Kl.11:00 Høytlesing v/Magda Risberg Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.11:00 Røde Kors besøkstjeneste Kl.12:00 Bingo Åpen kafé Kl. 09:00-17:00 Kl.09:30 Frokost og Avislesing Kl.12:00 Allsang med Sjur Magnus Åpen kafé Kl. 09:00-17:00

Uke 17 ulik uke 
Lillehammer Helsehus.
mandag 24.april
: Åpen kafé, middagsservering, kl.13:00-14:00 Kl. 12:00 Allsang v/Sjur Magnus. kl.19:00 Saksumdal musikkforening spiller først ute så åpen øvelse i kultur salen.
Tirsdag 25.april: Åpen kafé, middagsservering, kl.13:00-14:00, kl. 11:00 Tur i nærområdet avd.C2,kaffe og vaffelservering. KL.12:00 Spill klubb v/Steinar, B1.
Onsdag 26.april: Åpen kafé, middagsservering kl.13:00-13:00. kl. 11:30 dans, kaffe og kake i kultur salen, arr: Åretta u-skole kl. 12:00 Andakt, avd. C3 v/prest Ingun Dalane Vik, organist Paul Wilmot.
Torsdag 27.april: Åpen Kafé, middagsservering kl.13.00-14.00, kl.11:00 Gruppe for taletrengte karer, kl.12:00 Kulturelt innslag v/Søre Ål barneskole i kultur salen

Hosters Minde.
mandag 24. april
: Åpen Kafé kl.09:00-17:00. kl.09:30 Avislesing. Kl.11:00 Trim. kl.12:00 Tid for tanker v/Diakon Solbjørg Skruklien.
Tirsdag 25. april: Åpen kafé 09:00-17:00. kl.09:30 Avislesing. kl.11:00 Arbeidsstue. kl.11:00 kortspill/brettspill.
onsdag 26. april: Åpen kafe 09:00-17:00. kl. 09:30 avislesing. Kl.10:00 Snekkerbod. kl.11:30 Sykehusbarnehagen. kl.12:30 Besøkshund.
Torsdag 27. april: Åpen kafé 09:00-17:00. kl.09:30 Avislesing. Kl.11:00 Røde Kors besøkstjeneste. Kl.12:00 Bingo.
fredag 28.april: Åpen kafé 09:00-17:00, kl.09:30 Avislesing. kl.12:00 Allsang v/Sjur Magnus.


Skårsetlia bo og service senter.
mandag 24.april
: Åpen kafé kl.10:00-14:30, kl.10:00 Matpakke fellesskap. Kl.11:00 Bingo, kl.12:00 Trim.
Tirsdag 25.april: Åpen kafé kl.10:00-14:30, kl.10:00 Matpakke fellesskap. kl.11:00-13:00 Arbeidsstue v/frivillige. Kl.10:00-11:00 Besøk av damer fra Ask prosjektet, Tur/spill.
Onsdag 26.april: Åpen kafé kl.10:00-14:30, Kl.10:00 Matpakke fellesskap. kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus.
Torsdag 27.april: Åpen kafé kl.10:00-14:30. kl.10:00 Matpakke fellesskap. Kl.11:00 Trim.
Fredag 28.april: Åpen kafé kl.10.00-14.30. 10:00 Matpakke fellesskap. kl.11:00 Rebus og Quiz.

                                                               
Søre Ål bo og servicesenter.
Mandag 24.april
: Åpen Kafé 09:00-15:00. kl.10:00 Arbeidsstue.
Tirsdag 25.april: Åpen Kafé 09:00-15:00. kl.11:00 Allsang v/Sjur Magnus.
Onsdag 26.april: Åpen Kafé 09:00-15:00. kl.11:00 Spill klubb.
Torsdag 27.april: Åpen kafé 09:00-15:00, kl.10:00 snekkerbod. Kl.11:00 sittedans/Trim.
Lørdag 28.april
: kl.11:00-13:00 Lørdags kafé, salg av kaffe og rømmevafler v/frivillige.


Busmoen bo og servicesenter.
Mandag 24.april
: kl.10:00-13:00 Arbeidsstue v/frivillige. kl.11:00 Kaffe og noe og biteti v/frivillige.                                                                              
Tirsdag 25.april: kl.11:00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige. kl.12:00 Allsang v/Sjur Magnus.
Onsdag 26.april: kl.10:30 Salg av klær v/Seniorklær innlandet. kl.11:00 Salg av kaffe og noe og biteti v/frivillige.
Torsdag 27.april: kl.11:00 salg av kaffe og sveler v/frivillige. kl.12:00 Bingo.


Gartnerhagen Bo og servicesenter.
Mandag 24.april:
Åpen kafé kl.09:00-14:30. kl.11:00 Arbeidsstue.
Tirsdag 25.april: Åpen kafé kl.09:00-14:30. kl.11:00 Trim. kl.16:30 Filmfremvisning v/Per Sørensen.
Onsdag 26.april: Åpen kafé kl.09:00-14:30. Kl.11:00 Bingo.
Torsdag 27.april: Åpen kafé kl.09:00-14:30. kl.11:00 Quiz.
Fredag 28.april: Åpen kafé kl.09:00-14:30. kl.11:00 Allsang v/Sjur Magnus. 

Uke 49
Lillehammer helsehus
Mandag 05.desmber
: Åpen kafé. Kl. 12.00 allsang v/SjurMagnus.kl.18.-21.00 Lillehammer Symfoniorkester har åpen øvelse i kultursalen
Tirsdag 06.desember:Åpen kafé. Kl.11.00tur til Nordre Ål menighet, avreise kl. 10.30.
Onsdag 07.desember: Åpen kafé.  kl. 12.00Andakt og nattverd avd.C4 V/prest Oddgeir Bolstad og organist Paul Wilmot.kl.10.00-15.00 Diakon Solbjørg er på huset.
Kl.13:00 Julemiddag for beboere i kultursalen.
Torsdag 08.desember
: Åpen Kafé kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer.
Fredag 09.desember:Åpen Kafé.


Hosters Minde
Mandag 05.desember
:Åpen Kafé. kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim kl.12.30 Besøkshund fra Røde Kors.
Tirsdag 06.desember:Åpen kafé. kl.09.30 Avislesing. Kl.11.00 Arbeidsstue
Onsdag 07.desember:Åpen kafé. kl.09.30 avislesing. Kl.10.00Snekkerbod.
Torsdag 08.desember:Åpen kafé.kl.09.30 Avislesing. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste. kl.11.30 Generasjonssang og sang v/Sykehusbarnehagen. kl.12.00 Bingo
Fredag 09.desember:Åpen kafé, kl.09.30 Avislesing.kl.12.00 allsang v/Sjur Magnus


Skårsetlia bo og service senter
Mandag05.desember
:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo, kl.11.45 Trim.
Tirsdag 06.desemberr:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.09.00 Pynte juletre v/frivillige
Onsdag 07.desember:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus i Bokollektivet.kl.10.00-13.00 Salg av klær v/seniorbutikken innlandet
Torsdag 08.desember:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Trim.
Fredag 09.desember:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Rebusløp og Quiz.kl.10.00-13.00 salg av klær v/seniorbutikken innlandet kl.16.30 Filmfremvisning.


Søre Ål bo og servicesenter
Mandag 05.desember
:Åpen Kafé. kl.10.00 Arbeidsstue.
Tirsdag 06.desember:Åpen Kafé. kl.11.00 allsang v/Sjur Magnuskl.16.00 Julemiddag for de som har meldt seg på, underholdning v/Jon Rustad.
Onsdag 07.desember:Åpen Kafé. kl.11.00 Quiz.
Torsdag 08.desember:Åpen kafé kl.10.00 snekkerbod. Kl.11.00 Sittedans. Kl.12.00 Kulturelt innslag v/Søre Ål barneskole

 

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 05.desember: fra kl.10.00-13.00Arbeidstuev/frivillige. Kl.11.00 kaffe å noe og biteti.
Tirsdag 06.desember:kl.11.00 salg av kaffe og vaffel v/frivillige.kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 07.desember:kl.10.30 Ballspill,kl.11.00salg av kaffe og noe å «biteti» v/frivillige
Torsdag08.desember :kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige.kl.12.00Bingo
Lørdag09.desember:Kl.11.00-12.30Lørdagskaffe

Uke 48 lik uke
Lillehammer Helsehus 
Mandag 28.november
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus Lillehammer.kl.18.00-21.00 Symfoniorkester har åpen øvelse i Kultursalen
Tirsdag 29.november: Åpen kafé.   kl. 11.00Tur i nærområdet, servering av kaffe og vaffel.kl.16.00-18.00 Juleverksted, adventsstund i kultursalen.
Onsdag 30.november: Åpen kafé. Kl.11.30 Julekonsert i Nordre Ål Kirke.
Torsdag 01.desember: Åpen Kafé ,kl.11.00 Gruppe for talatrengte karer. Kl.12.00 Åpning av julegata v/studenter fra Hil med julemarked.
Fredag 02.desember:Åpen Kafé .kl.11.30.
Søndag 04.desember: kl.17.00-17.30
Huskonsert v/Vingar Vocale

  
Hosters Minde
Mandag28.november
:Åpen Kaffè.kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim.
Tirsdag 29.november:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.11.00 Arbeidsstue.
Onsdag 30.november:Åpen kaffè.kl.09.30avislesing.Kl.10.00Snekkerbod .kl.11.30 julekonsert i Nordre Ål kirke.kl.18.00 Misjonens Musikklag.
Torsdag01.desember:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste. Kl.12.00 Bingo
Fredag02.desember:Åpen kaffè,kl.09.30Avislesing kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus.

                                                  
Skårsetlia bo og service senter
Mandag28.november
:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo, kl.11.45 trim.
Tirsdag 29.november:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00-13.00 Arbeidsstue v/frivillige
Onsdag 30.november:Åpen kaffè.kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.30Julekonsert i Nordre Ål kirke.
Torsdag01.desember:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Adventsstund m/prest og samtaler om juletradisjoner. Smaker på sylte og spiser kake.
Fredag02.desember:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Rebusløp og Quiz.16.30 Filmvisning v/Per Sørensen.


Søre Ål bo og servicesenter
Mandag28.november
:Åpen Kafè.kl.10.00 Arbeidsstue.
Tirsdag 29.november:Åpen Kafè.kl.11.00 allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 30.november:Åpen Kafè.kl.11.30 Julekonsert i Nordre Ål kirke.
Torsdag 01.desember:Åpen  kafé kl.10.00 snekkerbod. Kl.11.00 Sittedans
Fredag  02.desember: kl.10.00-14.00Julemesse, salg av produkter fra arbeidsstua og snekkerboden.
Lørdag 03.desemberkl.11.00-13.00Lørdagskafè,salg av kaffe og rømmevafler

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 28.november: fra kl.10.00-13.00Arbeidstuev/frivillige.Kl.10.15 Sittedans.kl.11.00Kaffe og noe og biteti v/frivillige.
Tirsdag 29.november:kl.11.00Salg av kaffe og vaffel v/frivillige.kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 30.november:kl.11.30 Julekonsert i Nordre Ål kirke.
Torsdag 01.desember:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige.kl.12.00Bingo.
Fredag 02.desember: kl.12.00 Generasjonssang v/Røyslimoen barnehage.
Lørdag 03.desember: kl.11.00-13.00 Julemesse, salg av produkter fra Arbeidsstua
Søndag 04.desember: kl.12.00-15.00Julemesse,salg av produkter fra Arbeidsstua.

Uke 47
Lillehammer helsehus
Mandag 21.november
: Åpen kafé. Kl. 12.00 allsang v/SjurMagnus.kl.18.-21.00 Lillehammer Symfoniorkester har åpen øvelse i kultur salen
Tirsdag 22.november:Åpen kafé. Frivilligsamling kl. 13.00 i kultur salen
Onsdag 23.november: Åpen kafé.  kl. 12.00 Andakt avd.C3 V/prest Anna Sofie Strandli Schmidt og organist Paul Wilmot.kl.10.00-15.00 Diakon Solbjørg er på huset.
Torsdag24.november: Åpen Kafé. kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer.
Fredag 25.november:Åpen Kafé. Kl.11.30 Filmvisning i Kultur salen


Hosters Minde
Mandag 21.november
:Åpen Kafé. kl.09.30 Avislesing.kl.10.30-14.30 Julemarked kl.12.30 Besøkshund fra Røde Kors.
Tirsdag 22.november:Åpen kafé. kl.09.30 Avislesing.
Onsdag 23.november:Åpen kafé. kl.09.30 avislesing. Kl.10.00Snekkerbod.
Torsdag 24. november: Åpen kafé. kl.09.30 Avislesing. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste. kl.11.30 Generasjonssang og sang v/Sykehusbarnehagen. kl.12.00 Bingo
Fredag 25.november:Åpen kafé. kl.09.30 Avislesing


Skårsetlia bo og service senter
Mandag 21.november
:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo kl.11.45 Trim.
Tirsdag 22.november:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.
Onsdag 23.november:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus.
Torsdag 24.november:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Trim.
Fredag 25.november:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Rebusløp og Quiz. kl.16.30 Filmfremvisning.


Søre Ål bo og servicesenter
Mandag 21.november
: Åpen Kafé. kl.10.00 Arbeidsstue.
Tirsdag 22.november: Åpen Kafé. kl.11.00 allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 23.november: Åpen Kafé. kl.11.00 Quiz.KL.18.00 Hyggestund v/Misjonens Musikk lag
Torsdag 24.november: Åpen kafé kl.10.00 snekkerbod. Kl.11.00 Sittedans.
Fredag 25.november: Kl.10.00-13.00 salg av klær v/seniorbutikken innlandet.
 

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 21.november: fra kl.10.00-13.00Arbeidstuev/frivillige.Kl.10.15 Sittedans, Kl.11.00 kaffe å noe og biteti.
Tirsdag 22.november: Frivillighet samling på helsehuset.
Onsdag 23.november: kl.10.00-13.00 Salg av klær v/Seniorbutikken innlandet, kl.11.00 salg av kaffe og noe å «biteti» v/frivillige
Torsdag 24. november: kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige kl.12.00 Bingo
Lørdag 26.november: Kl.11.00-12.30 Lørdagskaffe

 

 

Uke 46
Lillehammer helsehus
Mandag 14.november
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus kl.18.00-21.00 Symfoniorkesteret har åpen øvelse i Kultursalen
Tirsdag 15.november: Åpen kafé.   kl. 12.00 -17.00 Salg av klær v/Senior shop Oppland kl.12.00 Mannekengoppvisning.
Onsdag 16.november: Åpen kafé. Kl.12.00 Sittedans i kultursalen. Kl.16.30 Speidere fra Fåberg ,kommer å baker pepperkaker på avd. B1-F2-C3-F1,KL.16.30
Torsdag 17.november
: Åpen Kafé ,kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer. Kl.12.00 Bingo i kulltursalen
Fredag 18.november: Åpen Kafé kl.11.30 Underholdning i kulltursalen v/Hønenensemblet

                           
Hosters Minde
Mandag14.november
:Åpen Kafè.kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim.
Tirsdag 15.november:Åpen kafè.kl.09.30Avislesing.kl.11.00 Arbeidsstue.
Onsdag 16.novemberr:Åpen kafè.kl.09.30avislesing.Kl.10.00Snekkerbod
Torsdag 17.november:Åpen kafè.kl.09.30Avislesing. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste.
 Fredag 18.november:Åpen kafé, kl.09.30Avislesing kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus.
                                                 
Skårsetlia bo og service senter
Mandag14.november
: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo,kl.11.45 trim.
Tirsdag 15.november: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00-13.00 Arbeidsstue v/frivillige
Onsdag 16.november: Åpen kafé kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.00 Fagforeningens mannskor
Torsdag 17.november: Åpen kafe` kl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Trim.
Fredag 18.november: Åpen kafe`kl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Rebusløp og Quiz.kl.10.30-14.30 Salg av klær v/ Seniorklær oppland.kl.16.30 Filmvisning v/Per Sørensen.
Lørdag 19.november: kl.10.00-12.30 Julemesse


Søre Ål bo og servicesente
Mandag 14.november
: Åpen Kafè.kl.10.00 Arbeidsstue.
Tirsdag 15.november: Åpen Kafè.kl.11.00 allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 16.november: Åpen Kafè.kl.11.00 Quiz.
Torsdag 17.november: Åpen  kafé kl.10.00 snekkerbod. Kl.11.00 Sittedans
Fredag 18.november: kl.11.00 Bingo
Lørdag 19.november kl.11.00-13.00Lørdagskafè,salg av kaffe og rømmevafler.

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 14.november: fra kl.10.00-13.00 Arbeidsstue v/frivillige.Kl.10.15 Sittedans.kl.11.00 Kaffe og noe og biteti v/frivillige.
Tirsdag 15.november: kl.11.00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige.kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 16.november: kl.10.30 Ballspill kl.11.00 salg av kaffe og noe å «biteti» v/frivillige.Kl.18.00 Hyggestund v/Misjonens musikk lag..
Torsdag 17.november: kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige.kl.12.00 Bingo.

 

 

Uke 45
Lillehammer helsehus
Mandag 07.november
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/SjurMagnus.kl.18.-21.00 Lillehammer Symfoniorkester har åpen øvelse i kultur salen
Tirsdag 08.november:Åpen kafé. kl.11.00 Tur i nærområdet for avd.C3. Kl. 12.00 Spill klubb V/Steinar avd. B1.
Onsdag 09.november: Åpen kafé.  kl. 12.00 Andakt avd.C2 V/prest Magnar Elde og organist Paul Wilmot.

Torsdag10.november: Åpen Kafé kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer. Kl.12.00 avd. F2vest, Kulturelt innslag v/Søre Ål barneskole.
Fredag 11.november:Åpen Kafé. Kl.11.30 Filmvisning i Kultur salen


Hosters Minde
Mandag 07.november
: Åpen Kafé. kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Salg av klær v/Seniorshop Oppland kl.12.30 Besøkshund fra Røde Kors.

Tirsdag 08.november: Åpen kafé. kl.09.30 Avislesing.kl.11.00 Arbeidsstue.
Onsdag 09.november: Åpen kafé. kl.09.30 avislesing. Kl.10.00 Snekkerbod.
Torsdag 10. november: Åpen kafé.kl.09.30 Avislesing. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste. kl.11.30 Generasjonssang og sang v/Sykehusbarnehagen. kl.12.00 Bingo
Fredag 11.november: Åpen kafé, kl.09.30 Avislesing kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus.

                                                                                                                                                                                                                      
Skårsetlia bo og service senter
Mandag 07.november
: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo,
Tirsdag 08.november: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00-13.00 Arbeidsstue.                                   
Onsdag 09.november: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus i bokollektivet.kl.18.00 Hyggekveld v/Misjonens Musikk lag.
Torsdag 10.november: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Trim.
Fredag 11.november: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Rebusløp og Quiz.


Søre Ål bo og servicesenter

Mandag 07.november: Åpen Kafé. kl.10.00 Arbeidsstue.
Tirsdag 08.november: Åpen Kafé. kl.11.00 allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 09.november: Åpen Kafé. kl.11.00 Quiz. Kl.16.00 Råfisklag m/underholdning(for de som har meldt seg på)
Torsdag 10.november: Åpen kafé kl.10.00 snekkerbod. Kl.11.00 Sittedans. Kl.12.00 Hyggestund v/Frelsesarmeen

 

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 07.november: fra kl.10.00-13.00 Arbeidsstue/frivillige.Kl.10.15 Sittedans, Kl.11.00 kaffe å noe og biteti.
Tirsdag 08.november: kl.11.00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige.kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 09.november: kl.10.30  Ballspill,kl.11.00 salg av kaffe og noe å «biteti» v/frivillige

Torsdag 10. november: kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige.kl.12.00 Bingo

 Lørdag 11.november: Kl.11.00-12.30 Lørdagskaffe

 

Uke 44 lik uke


Lillehammer helsehus
Mandag 31.oktober
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus.

Tirsdag 01.november: Åpen kafé. Avreise kl.10.30 til Hyggestund i Nordre Ål menighet med underholdning, servering og utlodning
Onsdag 02.november: Åpen kafé.  kl. 12.00 Sittedans i kultur salen.

Torsdag 03.november: Åpen Kafé, kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer. Kl.12.00Bingo, F2 øst.
Fredag 04.november:Åpen Kafé. kl.11.30 Filmvisning i kultur salen

Lørdag 05.november: Kl.16.00-17.00 Musikkpillen v/Sjur Magnus kl.16.00 B1-kl.16.30C4-kl.17.00 F1 øst

 

Hosters Minde
Mandag 31.oktober:Åpen Kafé. kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim.

Tirsdag 01.november:Åpen kafé .kl.09.30Avislesing.kl.11.00 Arbeidsstue.
Onsdag 02.novemberr:Åpen kafé. kl.09.30avislesing. Kl.10.00 -14.00 Snekkerbod kl.12.00 Bingokl.11.30 Generasjonssang og sang v/Vingar barnehage.
Torsdag 03.november:Åpen kafé. kl.09.30Avislesing. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste. kl.12.00 Bingo
Fredag 04.november:Åpen kafé, kl.09.30Avislesing kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus.


Skårsetlia bo og service senter
Mandag 31.oktober
: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo, kl.11.45 sittedans/trim.
Tirsdag 01.november: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Hyggestund i Nordre Ål Menighet, underholdning, servering og utlodning.
Onsdag 02.november: Åpen kafè.kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus
Torsdag 03.november: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Trim.
Fredag 04.november: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Rebusløp og Quiz. Kl.11.00.kl.16.30 Filmvisning v/Per Sørensen


Søre Ål bo og servicesenter

Mandag 31.oktober:Åpen Kafè.kl.10.00 Arbeidsstue.
Tirsdag 01.november:Åpen Kafè.kl.11.00 allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 02.november:Åpen Kafè.kl.11.00 Quiz.
Torsdag 03.november:Åpen kafé kl.10.00 snekkerbod. Kl.11.00 Sittedans 

Fredag 04.november: kl.11.00Bingo

Lørdag 05.november kl.11.00-13.00Lørdagskaffè,salg av kaffe og rømmevafler.

 

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 31.oktober: fra kl.10.00-13.00 Arbeidsstue/frivillige. Kl.11.00 kaffe å noe å biteti.
Tirsdag 01.november:kl.11.00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige.kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 02.november:kl.10.30 Ballspill,kl.11.00 salg av kaffe og noe å «biteti» v/frivillige

Torsdag 03.november:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige. kl.12.00 Bingo.

Fredag 04.november kl.12.00 Generasjonssang v/Røyslimoen barnehage.

   

 

                                                                                                
 

Uke 42 lik uke

 

Lillehammer helsehus
Mandag 17.oktober
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus
Tirsdag 18.oktober: Åpen kafé. Musikkpillen v/Sigurd Tingstad:kl.11.00,B1-kl.11.30,C4-kl.12.00,F1øst. kl.11.00 Tur i nærområdet for avd.B. Kl. 12.00Spillklubb V/Steinar avd. B1.
Onsdag 19.oktober: Åpen kafé.  kl. 12.00 Sittedans i kultursalen

Torsdag20.oktober: Åpen Kafé, kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer. Kl.12.00 Bingo på avd. F2 øst.
Fredag 21.oktober: Åpen Kaffè.kl.11.30 Film i kultursalen

Lørdag 22.oktober: Kl.11.00-13.00 Civitan steker vafler og serverer kaffe i kantina.    Kl.16.00-17.00 Musikkpillen v/Sjur Magnus kl.16.00 B1-kl.16.30C4-kl.17.00 F1 øst 

                                                                                                   
Hosters Minde
Mandag 17.oktober
: Åpen Kafè.kl.09.30 Avislesing. kl.11.00 Trim.

Tirsdag 18.oktober: Åpen kafè.kl.09.30 Avislesing. kl.11.00 Arbeidsstue. Kl.10.00-13.00 Klessalg v/Seniorbutikken innlandet.
Onsdag 19.oktober: Åpen kafè.kl.09.30 Avislesing. Kl.10.00 Snekkerbod.                                                           
Torsdag 20.oktober: Åpen kafè.kl.09.30 Avislesing. kl.10.30-11.15 Konsert m/Terje Hong og Ross Reaver Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste.
Fredag 21.oktober: Åpen kafé, kl.09.30 Avislesing. kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus.

                                           
Skårsetlia bo og service senter
Mandag 17. oktober
: Åpen kafé. kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo, kaffekos etterpå. Kl.12.00-12.45 Konsert v/Terje Hong og Ross Reaver.
Tirsdag 18.oktober: Åpen kafé. kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 tur i nærområdet. Kl.11.00-13.00 Arbeidsstue.                                  
Onsdag 19.oktober: Åpen kafé. kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus
Torsdag 20.oktober: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Trim.
Fredag 21.oktober: Åpen kafé kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Rebusløp og Quiz.  kl.16.30 Filmfremvisning v/Per Sørensen


Søre Ål bo og servicesente 

Mandag 17.oktober: Åpen Kafè.kl.10.00 Arbeidsstue. Kl.10.30-11.15 Konsert v/Terje Hong og  Ross Reaver
Tirsdag 18.oktober: Åpen Kafè.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 19.oktober: Åpen Kafè.kl.18.00 Misjonens Musikk lag
Torsdag 20.oktober: Åpen  kafé kl.10.00 snekkerbod. Kl.11.00 Sittedans

Fredag 21.oktober: kl.10.00-14.00 Klessalg v/Seniorklær Oppland. Kl.11.00 Bingo i bygg 59,2.etg.

Lørdag 21.oktober: kl.11.00-13.00 Lørdags kafé: salg av kaffe og rømmevafler.

 

Busmoen bo og servicesenter

Mandag 17.oktober: fra kl.10.30-13.00 Arbeidsstue v/frivillige, Kl.11.00 kaffe å noe å biteti. kl.10.00-12.30 Skosalg
Tirsdag 18.oktoberr
:kl.11.00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige.kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 19.oktober:kl.10.30 Ballspill, kl.11.00 salg av kaffe og noe å «biteti» v/frivillige

Torsdag 20.oktober:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivilligekl.12.00-12.45 Konsert v/Terje Hong og Ross Reaver.

 

 

Uke38    
Lillehammer helsehus
mandag 19.september
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus
tirsdag 20.september: Åpen kafé. Musikkpillen v/Steinar Tingstad:kl.11.00,B1-kl.11.30,C4-kl.12.00,F1øst. kl.11.00 Tur i nærområdet F2. Kl. 12.00Spillklubb V/Steinar avd. B1.
Onsdag 21.september: Åpen kafé.  kl. 12.00 Sittedans i kultur salen

Torsdag22.september: Åpen Kafé, kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer. Kl.12.00 Bingo i kultur salen.
Fredag 23.september:Åpen kafé. kl.11.30 Kino i kultur salen

 

Gartnerhagen bo og service senter
mandag 19.september:Åpen kafé. KL.11-13 Arbeidsstue.
Tirsdag 20.september:Åpen Kafé. Kl.11.00 Trim
onsdag 21.september:Åpen kafé. Kl.11.00 Bingo. Kl.18.00 Misjonens Musikk lag
torsdag 22.september:tÅpen kafé. Kl.11.00 sykkel dag.
Fredag 23.september:Åpen kafé. kl.11.00 Allsang V/Sjur Magnus.


Hosters Minde
mandag 19.september
: Åpen Kaffè.kl.09.30 Avislesing. kl.10.30 Trim.

Tirsdag 20.september: Åpen kaffè.kl.09.30 Avislesing. kl.11.00 Arbeidsstue
onsdag 21.september: Åpen kaffè.kl.09.30 avislesing. Kl.10.00Snekkerbod. kl.11.30 Generasjonssang
torsdag 22.september: Åpen kaffè.kl.09.30 Avislesing. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste.kl.12.00 Bingo
Fredag 23.september: Åpen kaffè,kl.09.30 Avislesing kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus.

Lørdag 24.september: Fra kl.11.00 Lørdags kaffe.


Skårsetlia bo og service senter
Mandag19.september
:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo
Tirsdag20.september:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00-13.00Arbeidsstue v/frivillige.kl.11.15Tur i nærområdet.
Onsdag 21.september:Åpen kaffè.kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Fagforbundets Mannskor.
Torsdag 22.september:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Trim.
Fredag 23.september:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Rebusløp og  Quiz.

 
Søre Ål bo og servicesenter

Mandag 19.september:Åpen Kaffè.kl.10.00 Arbeidsstue
tirsdag 20.september:Åpen kafé kl.11.00 ,allsang v/Agnes
Onsdag21.september:Åpen kafé. Kl.11.00 Quizklubb, spørsmål og svar.
Torsdag 22.september:Åpen kafé kl.10.00 snekkerbod.
Lørdag 24.september:kl.11.00-13.00Lørdagskaffè,salg av kaffe og rømmevafler.

 

Busmoen bo og servicesenter
Mandag19.september
: fra kl.10.00Arbeidstuev/frivillige.kl.10.30-13.00Salg av klær v/Seniorklær Oppland. Kl.11.00 kaffe og noe å biteti.
Tirsdag20.september:kl.11.00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige kl.12.00Allsang v/Agnes
Onsdag21.september:kl.10.30 Ballspill, salg av kaffe og noe og «biteti» v/frivillige

Torsdag22.september:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivilligekl.12.00 Bingo.

 

 

 

 

 

Uke37                                                                                                                                                                                
Lillehammer helsehus
Mandag 12.september
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus
tirsdag 13.september:, Åpen kafé.  Kl.12.00 Spill klubb V/Steinar avd. B1. Musikk pillen v/Sigurd Tingstad:kl.11.00,B1-kl.11.30,C4-kl.12.00,F1øst. Kl.11.00 Tur i nærområdet for C2.
Onsdag 14.september: Åpen kafé.  kl. 12.00,C3Andakt v/prest Magnar Elde og Organist Paul Wilmot

Torsdag15.september: Åpen Kafé ,kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer. Kl.12.00Bingo i kultur salen.
Fredag 16.september:Åpen Kafè.kl.12.00 Kino i kultur salen

 

Gartnerhagen bo og service senter
Mandag 12.september:Åpen kafè.KL.11-13 Arbeidsstue.
Tirsdag 13.september:Åpen kafé. Kl.11.00 Trim
Onsdag14.september:Åpen kafé. Kl.11.00Bingo
torsdag 15.september:Åpen kafè.kl.11.00Quiz
Fredag 16.september:Åpen kafé . kl.11.00 Sykkel dag m/værforbehold


Hosters Minde
mandag 12.september
:Åpen Kaffè.kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim.Kl.12.30 Røde Kors besøkshund

Tirsdag 13.september:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.11.00 Arbeidsstue
Onsdag 14.september:Åpen kaffè.kl.09.30avislesing.Kl.10.00Snekkerbod.kl.11.00Tur i nærområdet
Torsdag 15.september:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.11.30 Bingo Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste.
Fredag  16.september:Åpen kaffè,kl.09.30Avislesing kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus


Skårsetlia bo og service senter
Mandag12.september
:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo
Tirsdag13.september:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00-13.00Arbeidsstue v/frivillige.kl.11.00Tur i nærområdet.
Onsdag 14.september:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus
Torsdag  15.september:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Trim/sittedans, hvis fint vær sykkeltur i nærområdet.
Fredag  16.september:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Rebusløp og  Quiz.


Søre Ål bo og servicesenter

Mandag 12.september:Åpen Kafè.kl.10.00 Arbeidsstue
Tirsdag 13.september:Åpen kafé kl.11.00 ,allsang v/Sjur Magnus
Onsdag14.september:Åpen kafé. Kl.11.00 Quizklubb.kl.18.00Misjonens Musikk lag
torsdag 15.september:Åpen  kafé kl.10.00 snekkerbod.kl.12.00 Frelsesarmeen
Fredag 16.september : Åpen kafè.kl.11.00 sykkeltur i nærområdet.  

                                                                                                                           

Busmoen bo og servicesenter
Mandag12.september
: fra kl.10.00Arbeidstue v/frivillige
Tirsdag13.september:kl.11.00Salg av kaffe og vaffel v/frivillige kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag14.september:kl.10.30 Ballspill, salg av kaffe og noe å «biteti» v/frivillige                                                                                                                                                                     

Torsdag15.september:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivilligekl.12.00 Bingo.                                                                           

 Lørdag 16.september: kl.11.00-12.30Lørdagskaffè v/frivillige.                                                                      

 

 

 

Uke36


Lillehammer Helsehus
mandag 05.september
: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus
tirsdag 06.september: Åpen kafé.  Kl.12.00 Spillklubb V/Steinar avd. B1.kl.10.30 avreise til Nordre Ål Menighet.
Onsdag 07.september: Åpen kafé.  kl. 12.00 Sittedans F2 vest.

Torsdag 08.september: Åpen kafé, kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer. Kl.12.00Bingo i kultursalen.   
Fredag 09.september:Åpen Kafè.kl.11.30 Film i kultursalen

 

Gartnerhagen bo og service senter
mandag 05.september:Åpen kafé. KL.11-13 Arbeidsstue.
Tirsdag06.september:Åpen Kafé. Kl.11.00 Trim
onsdag 07.september
:Åpen kafé. Kl.11.00 Bingo

Torsdag 08. september: Åpen kafe
fredag 09.september:Åpen kafé. kl.11.00 Allsang V/Sjur Magnus.


Hosters Minde
mandag 05.september
:Åpen Kafè.kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim.

Tirsdag 06.september:Åpen kafè.kl.09.30 Avislesing.kl.11.00 Arbeidsstue
onsdag 07.september:Åpen kafè.kl.09.30 avislesing. KL.10.00 Snekkerbod.kl.11.00 Salg av klær Mona`s agentur.
Torsdag 08.september:Åpen kafè.kl.09.30 Avislesing.kl.11.30 Bingo. Kl.11.00 Røde Kors besøkstjeneste.
Fredag 09.september:Åpen kafé, kl.09.30 Avislesing.kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus


Skårsetlia bo og service senter
Mandag05.september
:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00 Bingo
Tirsdag06.september:Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00-13.00Arbeidsstue v/frivillige. Kl.11.00 Nordre Ål kirke
Onsdag 07.september:Åpen kafè.kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus
Torsdag  08.september:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Trim/sittedans
Fredag  09.september
:Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Rebusløp og  Quiz.Kl.10-13 salg av klær v/Senior Shop Oppland.

 
Søre Ål bo og servicesente

Mandag 05.september:Åpen Kafè.kl.10.00 Arbeidsstue
Tirsdag 06.september:Åpen kafé kl.10.00 Bridge/kryssord.kl.11.00 ,allsang v/Sjur Magnus
Onsdag07.september:Åpen kafé. Kl.11.00 Quizklubb.
Torsdag 08.september:Åpen kafé kl.10.00 snekkerbod.kl.11.00 Sittedans
Fredag 09.september : Åpen kafé. kl.11.00 Bingo

 

Busmoen bo og servicesenter
Mandag05.september
: fra kl.10.00 Arbeidsstue  v/frivillige, kaffe og noe å «biteti»
Tirsdag06.september:kl.11.00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag07.september:kl.10.30 Ballkast, kaffe og noe å «biteti» v/frivillige,kl.18.00 Misjonens Musikk lag.

Torsdag08.september:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige, kl.12.00 Bingo

 

 

 

Uke 35

Lillehammer helsehus
mandag 29.august:
Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus
tirsdag 30. august:, Åpen kafè.kl.11.00 Tur i nærområdet C3 Kl.12.00 Spill klubb V/Steinar avd. B1
onsdag 31.august: Åpen kafé. kl.12.00 Andakt v/prest Iselin Flaten,organist Paul Wilmot

Torsdag01.september: Åpen Kafé ,kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer.
Fredag 02.september:Åpen Kaffè.kl.11.00 Svelesteking.

Lørdag 03.september kl.12.30-13.00 Konsert v/Mannsoktetten

 

Gartnerhagen bo og service senter
mandag 29.august:Åpen kafé. KL.11-13 Arbeidsstue.
Tirsdag 30.august:Åpen Kafé. Kl.12.00Sykkeltur v/Åse.kl.11.00 Trim
onsdag 31.august:Åpen kafé. Kl.11.00Bingo
torsdag 01.september:Åpen kafé. Salg av klær v/Seniorklær Oppland A/S
fredag 02.september:Åpen kafé . kl.11.00 Allsang V/Sjur Magnus.


Hosters Minde
mandag 29.august:
Åpen Kaffè.kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim.kl.12.30Besøkshund fra Røde Kors
tirsdag 30.august:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.10.30 Arbeidsstue
onsdag 31.august:Åpen kaffè.kl.09.30avislesing.KL.10.00Snekkerbod.kl.11.00Tur i nærområdet
Torsdag 01.september:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.10.00 Skosalg. Kl.11.30 Røde Kors besøkstjeneste.
Fredag 02.september:Åpen kaffè,kl.09.30Avislesing .kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus


Skårsetlia bo og service senter
mandag 29.august
:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.
Tirsdag 30.august:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.10.00Arbeidsstue v/frivillige.Kl.11.00Tur i nærområdet.
Onsdag  31.august:Åpen kaffè.kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus
Torsdag  01.september:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Trim/sittedans
Fredag  02.september:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap.Kl.11.00 Rebusløp og  Quiz .12.15 Tur i nærområdet


Søre Ål bo og servicesenter

 Mandag 29.august:Åpen Kafè.kl.10.00 Arbeidsstue
Tirsdag 30.august:Åpen kafé  kl.10.00 Bridge/kryssord.kl.11.00,allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 31.august:Åpen kafé.
Torsdag 01.september:Åpen  kafé kl.10.00 snekkerbod.kl.11.00 Sittedans
Fredag 02.september kl.11.00 Tur i nærområdet

 

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 29.august:
fra kl.10.00Arbeidstue Kl. 10.00 v/frivillige
Tirsdag 30.august: kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus
Onsdag 31.august:kl.10.30 Ballkast.

Torsdag01.september:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige, kl.12.00 Bingo.

Lørdag 03.september kl.11.00-12.30 Lørdags kafe´ 

 

 

Uke34
Lillehammer helsehus
mandag 22.august: Åpen kafé. Kl. 12.00 Sangstund v/Sjur Magnus
tirsdag 23. august: Åpen kafè.kl.11.00 Tur i nærområdet C4 Kl.12.00 Spill klubb V/Steinar avd. B1
Onsdag  24.august: Åpen kafé.  kl. 12.00 Sittedans i kultur salen

Torsdag 25.august: Åpen Kafé, kl.11.00 Gruppe for taletrengte karer.kl.12.00 Bingo

fredag 26.august:Åpen Kaffè.kl.11.30 Konsert i kultur salen v/Tone Løvik m. band.

   

Gartnerhagen bo og service senter
mandag 22.august:Åpen kafé. KL.11-13 Arbeidsstue

Tirsdag 23.august:Åpen kafé. Kl.11.00Trim

Onsdag 24.august: Åpen kafé. Kl.11.00Bingo

torsdag 25.august: Åpen kafè.kl.10.30 Klessalg m/Bra klær

fredag 26.august: Åpen kafé. kl.11.00 Allsang V/Sjur Magnus.


Hosters Minde
mandag 22.august: Åpen Kafè.kl.09.30 Avislesing.kl.10.30 Trim
tirsdag 23.august: Åpen kafè.kl.09.30Avislesing.

kl.11.30 Kaffe/kake, trekning av lodd bok, allsang v/Kari og Agnes.

Onsdag 24.august: Åpen kafè.kl.09.30avislesing. KL.10.00Snekkerbod.kl.11.00Tur i nærområdet

torsdag 25.august: Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.11.00 Bingo
fredag 26.august: Åpen kafé, kl.09.30 Avislesing.kl.12.00Allsang v/Sjur Magnus
 

Skårsetlia bo og service senter
mandag 22.august: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 Bingo
tirsdag 23.august: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.10.00Arbeidsstue v/frivillige. Kl.11.00Tur i nærområdet.
Onsdag 24.august: Åpen kafè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Sjur Magnus
torsdag 25.augus: Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00Trim/sittedans
Fredag 26.august: Åpen kafèkl.10.00 Matpakke fellesskap. 

 
Søre Ål bo og servicesenter

Mandag 22.august: Åpen Kaffè.kl.10.00 Arbeidsstue
tirsdag 23.august: Åpen kafé kl.10.00 Bridge/kryssord.kl.11.00,allsang v/Sjur Magnus
onsdag 24.august: Åpen Kaffè.Kl.11.00Tur i nærområdet

Torsdag 25.august: Åpen  kafé kl.10.00 snekkerbod.

 Lørdag 27.august: Kl.11-13 Lørdags kafé v/Frivillige, salg av rømmevafler og kaffe.


Busmoen bo og servicesenter
mandag 22.august: fra kl.10.00Arbeidstue Kl. 10.00 v/frivillige
tirsdag 23.august: kl. 11.00 Salg av kaffe og vaffel v/frivillige

kl.12.00 Allsang v/Sjur Magnus
onsdag 24.august: kl.10.30 Ballkast. Kl. 11.00 salg av kaffe og noe og» biteti» v/frivillige.                                    

Torsdag 25.august:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige, kl.12.00 Bingo.

 

 

 

 

Lillehammer  Helsehus
Mandag  15.august: Åpen kaffè. Kl. 11.00 Plukke ripsbær i sansehagen.
Tirsdag  16. august:, Åpen kaffè. Kl.12.00 Spillklubb V/Steinar avd B1
Onsdag  17.august: Åpen kaffè.  kl. 11.00 Plukke ripsbær i sansehagen.                                                                                         
Torsdag 18.august: Åpen Kaffè ,
Fredag  19.august:Åpen Kaffè.kl. 11-13 Svelesteking i gata                                                                                                   

Gartnerhagen  bo og service senter
Mandag 15.august:Åpen kaffè.KL.11.00 Arbeidsstue
Tirsdag 16.august:Åpen Kaffè.
Onsdag 17.august:Åpen kaffè.
Torsdag 18.augus:tÅpen kafè.kl.11.00Besøk av Aktiv Omsorg,kl.11.00Quiz
Fredag   19.august:Åpen kafè .

Hosters Minde
Mandag 15.august:Åpen Kaffè.kl.09.30 Avislesing.kl.11.00 besøk av aktiv omsorg m/trim
Tirsdag 16.august:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.11.00 oppmøte i foajeen,tur i nærområdet .
Onsdag 17.august:Åpen kaffè.kl.09.30avislesing.KL.10.00Snekkerbod.kl.11.00 Besøk av aktiv omsorg m/sykkeltur.
Torsdag 18.august:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.11.00 Oppmøte i foajeen, Tur i nærområdet.kl.11.30 kaffekos i hagen.
Fredag  19.august:Åpen kaffè,kl.09.30Avislesing .

Skårsetlia bo og service senter
Mandag 15.august:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap.
Tirsdag 16.august:Åpen kaffè.kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.10.00Arbeidsstue v/frivillige
Onsdag  17.august:Åpen kaffè.kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.00 Besøk av aktiv omsorg Allsang v/Agnes
Torsdag  18.august:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap .
Fredag  19.august:Åpen kaffèkl.10.00 Matpakke fellesskap.  

Søre Ål bo og servicesenter
Mandag 15.august:Åpen Kaffè.kl.11.00 besøk av aktiv omsorg m/sykkeltur,oppmøte i resepsjonen.
Tirsdag 16.august:Åpen Kaffè  kl.10.00 Bridge/kryssord .kl. 11.00 Besøk av Aktiv Omsorg,allsang v/Agnes
Onsdag 17.august:Åpen Kaffè
Torsdag 18.august:Åpen  kaffè kl.10.00 snekkerbod.
Fredag  19.august: Åpen  kaffè  

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 15.august: fra kl.10.00Arbeidstue Kl. 11.00 v/frivillige
Tirsdag 16.august: kl. 11.00 Salg av kaffe og vafler v/frivillige.kl.11.00 besøk av aktiv omsorg m/sykkeltur.
Onsdag 17.august:kl. 11.00 salg av kaffe og noe og» biteti» v/frivillige, kl.12.00 allsang v/Agnes                 
Torsdag 18.august:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige, kl.12.00 Bingo.Lørdag 20.august: kl.11.00-12.30 Lørdagskaffè v/frivillige.

2016-08-15

Aktiviteter uke 32

Lillehammer  Helsehus
Mandag  08.august: Åpen kaffè. Kl. 11.00 Plukke ripsbær i sansehagen.
Tirsdag  09. august:, Åpen kaffè..Musikkpillen v/Sjur Magnus kl.11.00-C2,KL11.30-C3,KL.12.00-B0,kl.12.30A1. Kl.12.00 Spillklubb m/Steinar
Onsdag  10.august: Åpen kaffè.  kl. 11.00 Plukke ripsbær i sansehagen.
Torsdag  11.august: Åpen Kaffè , kl.13.00Vedarbeide B0
Fredag  12.august:Åpen Kaffè.kl. 11-13 Svelesteking i gata                                                                  
Lørdag 13.august: Musikkpillen v/sjur magnus kl.16.00C4- kl.16.30 F2 vest-kl.17.00 F1 øst, kl.17.30 F1 vest

Gartnerhagen  bo og service senter
Mandag 08.august:Åpen kaffè.
Tirsdag 09.august:Kaffè.kl.11.00 Besøk av Aktiv Omsorg:sykkeltur for de som har lyst 
Onsdag 10.august:Åpen kaffè.
Torsdag 11.augus:tÅpen kafè.kl.11.00Besøk av Aktiv Omsorg
Fredag   12.august:Åpen kafè .kl.11.00 Besøk av aktiv Omsorg,allsang v/Agnes

Hosters Minde
Mandag 08.august:Åpen Kaffè.kl.09.30 Avislesing
Tirsdag 09.august:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing
Onsdag 10.august:Åpen kaffè.kl.09.30avislesing
Torsdag 11.august:Åpen kaffè.kl.09.30Avislesing.kl.11.00 Tur i nærmrådet
Fredag  12.august:Åpen kaffè,kl.09.30Avislesing Besøk av aktiv omsorg,kl.12.00 allsang v/Agnes

Skårsetlia bo og service senter
Mandag 08.august:kl.10.00 Matpakke fellesskap. Åpen kafe 10:00-14:30
Tirsdag 09.august:kl.10.00 Matpakke fellesskap. Kl.11.00Arbeidsstue v/frivillige åpen kafe 10:00- 14:30
Onsdag  10.august:kl.10.00  Matpakke fellesskap.kl.11.00 Allsang v/Agnes åpen kafe 10:00- 14:30
Torsdag  11.august:kl.10.00 Matpakke fellesskap.kl.11.00 besøk av Aktiv Omsorg:sykkeltur for de som ønsker det v/Åse åpen kafe 10:00- 14:30
Fredag  12.august:kl.10.00 Matpakke fellesskap.Åpen kafe 10:00- 14:30

Søre Ål bo og servicesenter
Mandag 08.august:Åpen Kaffè
Tirsdag 09.august:Åpen Kaffè  kl.10.00 Bridge/kryssord .kl. 11.00 Besøk av Aktiv Omsorg,allsang v/Agnes
Onsdag 10.august:Åpen Kaffè
Torsdag 11.august:Åpen  kaffè kl.10.00 snekkerbod.
Fredag  12.august: Åpen  kaffè  

Busmoen bo og servicesenter
Mandag 08.august: fra kl.10.00Arbeidstue Kl. 10.00 v/frivillige
Tirsdag 09.august: kl. 11.00 Salg av kaffe og vafler v/frivillige
Onsdag 10.august:kl. 11.00 salg av kaffe,smørbrød/kake v/frivillige, kl.12.00 allsang v/Agnes                 
Torsdag 11.august:kl.11.00 salg av kaffe og sveler v/frivillige, kl.12.00

2016-08-05