alsgard fartb

Din stemme i OL-søknad

Oslo2022 ønsker din stemme inn i utviklingen av visjonen og overordnet konsept for et vinter-OL og Paralympics i Oslo i 2022. Det er derfor åpnet en egen facebookside i sakens anledning.

Temaene på facebooksiden er OL som motivator for deltakelse innen frivillighet, folkehelse og inkludering. Her kan du komme med dine innspill.

– Vi ønsker å hente inn synspunkter fra så mange hold som mulig for å skape et bredest mulig beslutningsgrunnlag i arbeidet med visjon- og overordnet konsept. Det er viktig å huske på at dette skal være hele Norges OL, sier direktør Eli Grimsby.

Tirsdag kveld, 13. november, er det også åpent idémøte med 200 påmeldte på Raddison Blu Plaza Hotell i Oslo. Her kan deltakerne komme med sine innspill sammen med representanter fra frivillige og ideelle organisasjoner, idretten og politikere i Oslo. Innspill som kommer frem under det åpne møtet vil legges ut på Facebook slik at en kan følge med på responsen. 
 

Her er facebooksiden:  http://www.facebook.com/oslo2022