– Styret takker Atle Roll-Matthiesen for den innsatsen han har gjort som administrerende direktør for Ungdoms-OL siden sommeren 2012, sier styreleder Siri Hatlen i en pressemelding.

Holmestad tar over
Styret har vedtatt å konstituere Tomas Holmestad som administrerende direktør fra 11.07.2013.  Holmestad har til nå vært leder for prosjekt – og økonomistyring i organisasjonskomiteen.
 – Tomas Holmestad kjenner organisasjonen godt, og er derfor etter styrets mening, svært skikket til å videreføre arbeidet i organisasjonskomiteen på en god måte, understreker styrelederen.
Styreleder Siri Hatlen understreker også at fremdriften mot lekene i 2016 går videre som planlagt, med et godt samarbeid med både nasjonale og internasjonale aktører. Styret vil i løpet av august 2013 initiere en prosess med ansettelse av ny administrerende direktør for LYOGOC.