Eiendom drift

  • Vaktmestertjenester (drift og vedlikehold av bygninger)  
  • Håndverkstjenester (snekring, maling etc.)
  • Renholdstjenester

Her er våre ledere for renhold, vaktmester- og håndverkertjenester:

morten_røkke.jpg erle_aamodt.jpg randi_robole.jpg mona_hagen.jpg

Morten Røkke
Avdelingsleder
Tlf: 907 41 007

Erle M. Aamodt
Områdeleder Renhold
Tlf: 909 29 061

Randi Robøle
Områdeleder renhold
Tlf: 948 05 936

Mona Hagen
Områdeleder renhold
Tlf: 477 05 451

 

tor_erik_nilsen.jpg Roy Halmø

Tor Erik Nilsen
Områdeleder (Vikar) Vaktmester/håndverker
Tlf: 906 47 044

Roy Halmø
Områdeleder Vaktmester Lillehammer Helsehus
Tlf: 482 65 321

 

Nyheter - Mai 2017:

plania-logo-small.jpg Eiendom drift har nå iverksatt et prosjekt hvor vi fornyer vårt FDV-system (forvaltning, drift og vedlikehold). Avdelingen bruker Plania i forvaltningen og utførelsen av driftsoppgaver og skal gjennom en oppgradering modernisere prosesser for ordregang og dokumentasjon. Oppgraderingen vil medføre en større bruk av elektroniske hjelpemidler for å sikre god dialog mellom brukere og leverandører samt høyere kvalitet på dokumentasjonen.
Forvaltning drift og vedlikehold.jpg Lillehammer kommune satser på kompetanseutvikling og i den anledning har vår avdeling i samarbeid med AOF fem vaktmestere inne i et ett-årig utdanningsløp. Utdanningen gir etter avlagt eksamen fagbrev i byggdrift.

 

Renhold er ansvarlig for daglig og periodisk renhold og vedlikehold i alle kommunens bygg.

I tillegg utføres noen få renholdsoppdrag for private virksomheter.

Renholdets viktigste målsetning er å fremme helse og trivsel, forebygge sykdom og å ivareta materialer.

Renholdstjentesten består av ca 70 fast ansatte renholdere i forskjellig stillingsstørrelse som sørger for at alle brukere av kommunale bygg får det avtalte renhold. Renholdet utføres med oppdaterte metoder, utstyr og maskiner. Enheten har også et ressursteam som dekker opp ved sykdom og fravær på alle brukersteder.

Renholdsplanlegging utføres ved hjelp av dataplanleggingsprogram. Renholdere registrerer sitt arbeid og melder avvik via systemet M-solution.

Drift renhold utfører også renholdsplanlegging for eksterne kunder, samt holder renholdskurs og samlinger.

 

Vaktmestertjenesten utfører drift og vedlikehold i bygg hvor det drives kommunal virksomhet.

I tillegg utføres det vaktmestertjenester i kommunale leiligheter, utkjøring av mat og drift av kommunens hjelpemiddellager for å nevne noen.

Vaktmestertjenesten består av 30 ansatte fordelt på de forskjellige oppgavene.

 

Håndverkertjenesten utfører maler og tømrer tjenester i kommunale bygg og kommunale leiligheter.

Håndverkertjenesten består av fire ansatte, to malere og to tømrere.
 

Har du spørsmål til Eiendom drift?
Ring Morten Røkke på telefon  90 74 10 07  
Epost: morten.rokke@lillehammer.kommune.no

Dokumentansvarlig
Morten Røkke