I Lillehammer vil en lokal komite bestående av Maria Seines, kulturkontoret, Tim Collins, kantor og Eivind Nåvik, rektor i Lillehammer kulturskole foreta nominasjonen.

Drømmestipendet utdeles til kulturutøvere født i 1993 eller senere. Bekjentgjøring av stipendmottakere samt utdeling av Drømmestipendet er 5. juni 2013.

Søknad / Innmelding av kandidater må skje til Lillehammer kulturskole v/ rektor innen 12. februar. Sendes på e-post til kulturskolen@lillehammer.kommune.no.

Informasjon om Drømmestipendet finnes på www.drommestipendet.no. Se spesielt FAQ under "For deg som søker".

Det kan nomineres kandidater i disse kategoriene: dans, musikk, skapende skriving, teater eller visuell kunst, annet. Søknaden må inneholde:

 1. Navn
 2. Fødselsår
 3. Telefonnummer
 4. E-postadresse
 5. Kategori
 6. Et bilde av den/de nominerte i filformatene jpg eller png
 7. En beskrivelse av den/ de nominerte
 8. Beskrivelsen av DRØMMEN
 9. Dokumentasjon av den nominertes kunstneriske ferdigheter
  For å dokumentere den nominertes kunstneriske ferdigheter har du to muligheter:
  1. Legge inn lenker til andre nettsider (YouTube, Myspace, kulturskolens nettsted o.l.)
  2. Laste inn filer direkte i søknaden.

  Mulige filformat:
  • Bilder: filformatene jpg eller png
  • Film: filformatene mp4, avi eller mov
  • Lydopptak: filformatene mp3, mp4, avi eller mov
  • Dokument med tekst: filformatet pdf

   Merk: maksimalgrense 50 MB for filene du laster opp.

Spørsmål kan rettes til Eivind Nåvik, 913 53 909.