Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

- Dans

- Musikk

- Skapende skriving

- Teater

- Visuell kunst

- Annet

Drømmestipendet utdeles til kulturutøvere født i 1995 eller senere.

En lokal komite bestående av Eivind Nåvik, rektor i Lillehammer kulturskole, Tim Collins, kontor i Lillehammer kirke og Mette Kari Worum, leder på PlanB plukker ut kandidatene fra Lillehammer .

Søknad om å bli Lillehammer kommunes kandiat til Drømmestipendet 2015 sendes Lillehammer kulturskole v/rektor innen 17.februar. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva kandidaten gjør, og en dokumentasjon i form av lydopptak, film/video, bilder eller annet.

Se også www.drommestipendet.no. Under fanen Vil du søke? er det nyttig informasjon.