Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

- Dans

- Musikk

- Skapende skriving

- Teater

- Visuell kunst

- Annet

I 2016 må en være født tidligst i 1996 og senest i 2003 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

En lokal komite bestående av Eivind Nåvik, rektor i Lillehammer kulturskole, Tim Collins, kontor i Lillehammer kirke og Maria Seines, kulturkonsulent plukker ut kandidatene fra Lillehammer .

Søknad om å bli Lillehammer kommunes kandidat til Drømmestipendet 2016 sendes Lillehammer kulturskole v/rektor innen 25.januar. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva kandidaten gjør, og en dokumentasjon i form av lydopptak, film/video, bilder eller annet.

Se også www.drommestipendet.no